ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*living,*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: living,, -living,-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
living, cost ofค่าครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
living, standard of; living standardมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Living, Freeดำรงชีวิตอิสระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not so long as Frith. He was here when the old gentleman was living, when Mr. De Winter was a boy.ไม่เท่ากับฟริธหรอกค่ะ เขาอยู่ตั้งเเต่สมัย นายท่านยังมีชีวิต ส่วนคุณเดอ วินเทอร์ยังเด็ก Rebecca (1940)
They didn't invent living, you know.พวกเขาไม่ได้คิดค้นรับแขก, คุณรู้ว่า เพราะมันหมายถึงประเพณี ทหารถือปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
You made a good living, had police protection and there were courts of law.คุณทำให้ชีวิตที่ดีมีการคุ้มครองของตำรวจและมีศาลของกฎหมาย The Godfather (1972)
Never. Give him a living, but never discuss the family business with him.ไม่เคย ให้เขามีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยหารือเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวกับเขา The Godfather (1972)
He was so full of living, you know.เขาจึงเต็มรูปแบบของการใช้ ชีวิตที่คุณรู้ว่า Mad Max (1979)
This babble offers no proof at all that you're a living, thinking life-form.นี่ยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าแกเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิต Ghost in the Shell (1995)
I am a living, thinking entity who was created in the sea of information.ผมมีชีวิต, มีความคิด, เป็นผู้สร้างข้อมูลระหว่างประเทศทั้งหลาย Ghost in the Shell (1995)
The wonder of living, the wonder of dyingความหมายของการดำรงอยู่ ความหมายแห่งการดับสูญ Spirited Away (2001)
She needs a certain number of sales to make a living, otherwise she can't keep on going.เธอต้องการยอดขายที่แน่นอน เพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่งั้น เธอก็ไปต่อไม่ได้ All About Lily Chou-Chou (2001)
A living, breathing Akkadian.ชาวอัคเคเดียเป็นๆ The Scorpion King (2002)
She does it for a living, right?"เพื่อเลี้ยงตัวเองนี่นะ ถูกไหม?" The Girl Next Door (2004)
I seek no point in living, if I can't be beautiful...ไม่รู้จะอยู่ไปทำไม ถ้าไม่หล่อ Howl's Moving Castle (2004)
You have to hold her like the skin on her thigh is your reason for living, คุณต้องจับเธอเหมือนกับว่า ผิวที่ขาอ่อนของเธอคือเหตุผลที่คุณมีชีวิตอยู่ Shall We Dance (2004)
- We gotta make living, tooเราก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอด 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
- She's a living, breathing wallet model.- เธอมีชีวิตอยู่ หายใจแบบกระเป๋าเงิน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
And I use my imagination for a living, so I know what I'm talking about.และ พ่อใช้จินตนการในการ มีดำรงชีวิต นั่นแหละที่พ่อกำลังพูดถึง Zathura: A Space Adventure (2005)
He demanded the value of the living, which he'd gambled away within weeks.-เขาเรียกร้องมรดกส่วนของเขา -ซึ่งเอาไปเล่นการพนันหมด ภายในไม่กี่อาทิตย์ Pride & Prejudice (2005)
"By the power of truth, I, while living, have conquered the universe. ""ด้วยอำนาจแห่งความจริง, ทำให้ฉันคงอยู่, เพื่อพิชิต จักรวาลทั้งปวง." V for Vendetta (2005)
They both make a living, even!พ่อกับแม่ก็เอาแต่ทำงาน, จนเย็น! Jenny, Juno (2005)
"Alive but not living, dead but not departed.""มีชีวิตอยู่ก็เหมือนไม่มีชีวิต ตายก็เหมือนกับไม่ตาย" My Girl and I (2005)
As long as I've been living, there's never been a day without you.นานเท่าไหร่ที่ฉันมีชีวิต จะไม่มีวันไหนที่ไม่มีเธอ My Girl and I (2005)
She breaks bones for a living, george.เธอหักกระดูกคนกิน จอร์จ The Heart of the Matter (2007)
What do you do for a living, Mr. Olson?คุณทำอะไรเลี้ยงชีพ คุณโอลเซ่น Dex, Lies, and Videotape (2007)
But vamps will always be jealous of the living, แต่แวมไพร์มักจะอิจฉาคนที่มีชีวิต Fever (2007)
You know, Ryan, I'm all for you making a living, but I just don't have it in my budget.รู้มั้ย ไรอัน ฉันสนับสนุนเธอเต็มที่นะ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะตัดสินอะไรได้ Bang, Bang, Your Debt (2007)
As the Underworld is forbidden to the living, ที่ยมโลก เป็นที่ต้องห้ามสำหรับสิ่งมีชีวิต The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
What if Ilsa doesn't know what her fiancé Victor does for a living, either?แล้วถ้าอิลซ่าไม่รู้ว่าคู่หมั้นเธอ ทำงานอะไรเหมือนกันล่ะ Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
One living, one almost dead.1 คนยังมีชีวิต, กำลังจะตาย 1 คน Not Cancer (2008)
We do this shit for a living, go on a diet, for chrissakes.หัดลดน้ำหนักซะมั่ง ให้ตาย Body of Lies (2008)
- What do you do for a living, Yusef?คุณทำงานอะไรค่ะ ยูเชฟ The Day the Earth Stood Still (2008)
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง Gamer (2009)
He'll be so busy living, he won't even see it coming.เขายุ่งอยู่กับการดำรงชีวิต ไม่แม้แต่จะเห็นว่ามันกำลังมาถึง Dead Like Me: Life After Death (2009)
And what do you do for a living, Leonard?คุณเรียวนาส ทำงานอะไรครับ Public Enemies (2009)
Get busy living, or get busy dying.ไม่น่าเล้ย, หาเรื่องใส่ตัวแท้ๆ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
- How? You're no fed. - Yeah, we con people for a living, son.คุณรู้อะไรมั้ย ผมสั่งจับคุณได้นะ ข้อหาขัดขวางกระบวนการการสืบสวน Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Living, anyway.ยังไงก็ตาม เขายังมีชิวิตอยู่ Jump the Shark (2009)
Cost of living, food, clothing, utilities, say two grand a month, and that should put a dent in it, anyway.ค่าครองชีพ อาหาร เสื้อผ้า สาธารณูปโภค 000 ดอลลาร์ต่อเดือน Seven Thirty-Seven (2009)
Will you grant this man the opportunity to continue living, or will you dispense the same death sentence he issued your husband?แกจะให้โอกาสคนคนนี้มีชีวิตอยู่ต่อ หรือว่ามอบความตายแก่เขา เขาซึ่งเป็นสามีของเธอ? Saw VI (2009)
And the way he's accustomed to living, he would need to supplement his income.เค้าแค่บอกว่าเค้ามีความสุขดี นั่นน่าจะพอแล้วสำหรับเธอ เป็นจดหมายลา พอสำหรับเธอ? Cold Comfort (2009)
When you've worked out the point of living, come and fucking tell me.Whizzer! Where's Effy? Everyone (2009)
I am living, breathing, thriving proof there wasn't no fraud.แม่ยังมีชีวิต ยังหายใจ นั่นคือข้อพิสูจน์ เขาไม่ได้ต้มเรา Nothing But the Blood (2009)
But his living, breathing, snack machine.แต่ชีวิตของเขา ลมหายใจ เครื่องกดอาหารว่าง Scratches (2009)
He chops off steer nuts for a living, เค้าทำหมันเป็นอาชีพ Scratches (2009)
I'm bored of living, Son.มีชีวิตแบบลูกชายที่น่าเบื่อ Episode #1.17 (2009)
It keeps garbagemen earning a living, so they can afford tacos for their family.มันทำให้คนเก็บขยะเลี้ยงชีพได้ เขาจะได้ซื้อทาโก้ให้ลูกๆกิน Preggers (2009)
You know, i had to mow lawns for a living, คุณรู้ไหม แต่ก่อนผมต้องตัดหญ้าเพื่อเลี้ยงตัวเอง The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
In fact, i avoided having a living, breathing, ความจริงแล้ว ที่ผมหลีกเลีี่่ยงที่จะมีครอบครัวที่มีชีวิต มีลมหายใจ... You're Undead to Me (2009)
A little bit of danger is what makes life worth living, and you had your very first taste today, Queen Jenny.เสี่ยงนิดหน่อยทำให้อยากมีชีวิตอยู่ วันนี้คุณก็ได้ลองลิ้มรสเป็นครั้งแรกแล้วนี่ ราชินีเจนนี่ The Last Days of Disco Stick (2009)
To find a way to keep living, I guess.หาทางดำเนินชีวิตต่อไป ละมั้ง The Real Ghostbusters (2009)
Well, anyone living, that is.คือผมหมายถึงคนที่ยังเป็นๆ น่ะ Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
living, As for the standard of living, the republic has caught up with the West.
living, As for the standard of living, the republic has overtaken other developed countries.
living, He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.
living, Living, as I do, in such a large town, I can seldom go fishing.
living, Living, as I do, in the country, I seldom have visitors.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざぶりざぶり[zaburizaburi] (adv-to) (on-mim) sound of living, moving water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Live \Live\ (l[i^]v), v. i. [imp. & p. p. {Lived} (l[i^]vd); p.
   pr. & vb. n. {Living}.] [OE. liven, livien, AS. libban,
   lifian; akin to OS. libbian, D. leven, G. leben, OHG.
   leb[=e]n, Dan. leve, Sw. lefva, Icel. lifa to live, to be
   left, to remain, Goth. liban to live; akin to E. leave to
   forsake, and life, Gr. liparei^n to persist, liparo`s oily,
   shining, sleek, li`pos fat, lard, Skr. lip to anoint, smear;
   -- the first sense prob. was, to cleave to, stick to; hence,
   to remain, stay; and hence, to live.]
   1. To be alive; to have life; to have, as an animal or a
    plant, the capacity of assimilating matter as food, and to
    be dependent on such assimilation for a continuance of
    existence; as, animals and plants that live to a great age
    are long in reaching maturity.
    [1913 Webster]
 
       Thus saith the Lord God unto these bones; Behold, I
       will . . . lay sinews upon you, and will bring up
       flesh upon you, and cover you with skin, and put
       breath in you, and ye shall live.   --Ezek.
                          xxxvii. 5, 6.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass one's time; to pass life or time in a certain
    manner, as to habits, conduct, or circumstances; as, to
    live in ease or affluence; to live happily or usefully.
    [1913 Webster]
 
       O death, how bitter is the remembrance of thee to a
       man that liveth at rest in his possessions!
                          --Ecclus. xli.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   3. To make one's abiding place or home; to abide; to dwell;
    to reside; as, to live in a cottage by the sea.
    [1913 Webster]
 
       Jacob lived in the land of Egypt seventeen years.
                          --Gen. xlvii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   4. To be or continue in existence; to exist; to remain; to be
    permanent; to last; -- said of inanimate objects, ideas,
    etc.
    [1913 Webster]
 
       Men's evil manners live in brass; their virtues
       We write in water.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To enjoy or make the most of life; to be in a state of
    happiness; as, people want not just to exist, but to live.
    [1913 Webster]
 
       What greater curse could envious fortune give
       Than just to die when I began to live? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To feed; to subsist; to be nourished or supported; -- with
    on; as, horses live on grass and grain.
    [1913 Webster]
 
   7. To have a spiritual existence; to be quickened, nourished,
    and actuated by divine influence or faith.
    [1913 Webster]
 
       The just shall live by faith.     --Gal. iii.
                          ll.
    [1913 Webster]
 
   8. To be maintained in life; to acquire a livelihood; to
    subsist; -- with on or by; as, to live on spoils.
    [1913 Webster]
 
       Those who live by labor.       --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   9. To outlast danger; to float; -- said of a ship, boat,
    etc.; as, no ship could live in such a storm.
    [1913 Webster]
 
       A strong mast that lived upon the sea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To live out}, to be at service; to live away from home as a
    servant. [U. S.]
 
   {To live with}.
    (a) To dwell or to be a lodger with.
    (b) To cohabit with; to have intercourse with, as male
      with female.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Living \Liv"ing\ (l[i^]v"[i^]ng), a. [From {Live}, v. i.]
   1. Being alive; having life; as, a living creature. Opposed
    to {dead}.
    [1913 Webster]
 
   2. Active; lively; vigorous; -- said esp. of states of the
    mind, and sometimes of abstract things; as, a living
    faith; a living principle. " Living hope. " --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   3. Issuing continually from the earth; running; flowing; as,
    a living spring; -- opposed to {stagnant}.
    [1913 Webster]
 
   4. Producing life, action, animation, or vigor; quickening.
    "Living light." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Ignited; glowing with heat; burning; live.
    [1913 Webster]
 
       Then on the living coals wine they pour. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Living force}. See {Vis viva}, under {Vis}.
 
   {Living gale} (Naut.), a heavy gale.
 
   {Living rock} or {Living stone}, rock in its native or
    original state or location; rock not quarried. " I now
    found myself on a rude and narrow stairway, the steps of
    which were cut out of the living rock." --Moore.
 
   {The living}, those who are alive, or one who is alive.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Living \Liv"ing\, n.
   1. The state of one who, or that which, lives; lives; life;
    existence. "Health and living." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Manner of life; as, riotous living; penurious living;
    earnest living. " A vicious living." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. Means of subsistence; sustenance; estate; as, to make a
    comfortable living from writing.
    [1913 Webster]
 
       She can spin for her living.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He divided unto them his living.   --Luke xv. 12.
    [1913 Webster]
 
   4. Power of continuing life; the act of living, or living
    comfortably.
    [1913 Webster]
 
       There is no living without trusting somebody or
       other in some cases.         --L' Estrange.
    [1913 Webster]
 
   5. The benefice of a clergyman; an ecclesiastical charge
    which a minister receives. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
       He could not get a deanery, a prebend, or even a
       living                --Macaulay.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top