ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*interrogation room*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: interrogation room, -interrogation room-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interrogation room(n) ห้องสอบสวน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Interrogation rooms are a joke, a real joke.ห้องสอบสวน เป็นเรื่องน่าขำมากๆ The City of Violence (2006)
Interrogation Room,now.ไปที่ห้องสอบสวนตอนนี้เลย. Last Man Standing (2008)
- She's waiting the interrogation room. - She can continue to wait.เธอรออยู่ที่ห้องสอบสวน เธอรอได้น่า The Bond in the Boot (2009)
What are you doing? - I'm gonna use this interrogation roomผมจะใช้ห้องสอบสวนนี้ Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
These interrogation rooms Don't usually have cell service.นี่เป็นห้องสอบสวน ปกติแล้วจะไม่มีสัญญาณ The Performer (2009)
Who belongs in a police interrogation room.คนที่เข้าข้างตำรวจ ในห้องสอบสวนสถานีตำรวจ The Performer (2009)
Well the minute I had the judge in the interrogation room,he started to mess up.วินาทีที่ฉันได้ผู้พิพากษา มาเข้าห้องสอบปากคำ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
He told Ruiz and I when we first came into the interrogation room.เขาบอกรุยซ์กับผมตอนที่ พวกเรามาที่ ห้องสอบสวนครั้งแรก Rite of Passage (2010)
This morning when Alex was in that interrogation room,เมื่อเช้านี้ตอนที่อเล็กซ์ อยู่ในห้องสอบสวน Resistance (2010)
There, interrogation room. Bring it up.นั่นน่ะ ที่ห้องสอบสวน ดึงภาพให้ผมที Salt (2010)
I want Becca Winstone in my interrogation room before my coffee gets cold.ก่อนที่กาแฟนี้จะเย็น . Ice Queen (2012)
In the interrogation room, you said you wanted him to leave his wife and run away with you?ก็ตอนสอบสวนคุณพูดว่าคุณต้องการให้เขา เลิกกับภรรยา แล้วหนีไปกับคุณนี่ A Gettysburg Address (2012)
I want him alone and not in an interrogation room.ฉันต้องการให้เค้าอยู่คนเดียและไม่ อยู่ในห้องสอบสวน Woman in Black (2012)
You know what? He's in the interrogation room, okay?รู้อะไรมั๊ย,เขาอยู่ใน ห้องสอบสวนแล้ว The Tiger in the Tale (2012)
Interrogation Room readyการซักถาม พร้อมแล้ว Escape Plan (2013)
Well, like I said, Bones, the interrogation room is my domain.อย่างที่ผมบอกไงโบนส์ งานในห้องสืบสวน เป็นงานที่ผมถนัด The Friend in Need (2013)
Take him on down to the interrogation room, Tony.พาเขาลงไปที่ห้องสอบสวน โทนี่ We Are Family (2013)
Of dragging my own son into an interrogation room.ที่ต้องลากลูกชายตัวเองเข้าห้องสอบสวน Lunar Ellipse (2013)
Sir, you were in the interrogation room.ท่านคะ คุณก็อยู่ในห้องสอบสวน Blood Moon (2013)
And this is the nicest interrogation room I've ever been in.และที่นี่ถือเป็น ห้องสืบสวนที่เจ๋งที่สุดที่ฉันเคยเข้ามาสืบสวนเลย Liar, Liar (2013)
If this was official, I'd be in an interrogation room with my lawyer.ถ้านี่ถูกกฎหมาย ฉันจะอยู่ในห้องสอบสวน กับทนายฉัน Under the Mask (2015)
We never talked about what happened with you and Barbara in that interrogation room.เราไม่ได้คุยกันในเรื่องที่เกิดขึ้น กับคุณและบาบาร่าในห้องสอบสวนนั่น Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
He just told me to get the interrogation room ready.เขาบอกผมว่าเตรียมห้องสอบสวนให้พร้อม Closure (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
取調室;取調べ室[とりしらべしつ, torishirabeshitsu] (n) interrogation room; interview room; sweatbox [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top