ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*甚至在美国犹他的大峡谷 [...] 画 也是头上有头盔和天线*

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 甚至在美国犹他的大峡谷 也 [...] 壁画 也是头上有头盔和天线, -甚至在美国犹他的大峡谷 也 [...] 壁画 也是头上有头盔和天线-

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*甚至 (shèn zhì) (zài)美国 (Měi guó)犹他 (Yóu tā) (de)大峡谷 (Dà xiá gǔ) () (yǒu) (huà) (yǒu)奇异 (qí yì)外星 ()生物 (shēng wù) (de) (dàn)壁画 (bì huà) () (shì)头上 () (yǒu)头盔 (tóu kuī) ()天线 (tiān xiàn)*

 


  

 
甚至
 • (shèn zhì, ㄕㄣˋ ㄓˋ) even; so much so that [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
美国
 • (Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ) America; American; United States of America; USA [CE-DICT]
犹他
 • (Yóu tā, ㄧㄡˊ ㄊㄚ) Utah [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
大峡谷
 • (Dà xiá gǔ, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ) great valley; Grand Canyon of Colorado River [CE-DICT]
 • (なり) (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [EDICT]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT]
 • (が) (n) picture; drawing; painting; sketch [EDICT]
 • (かく) (n,n-suf,ctr) stroke (of a kanji, etc.); (P) [EDICT]
 • (huà, ㄏㄨㄚˋ) draw; picture; painting [CE-DICT]
奇异
 • (qí yì, ㄑㄧˊ ㄧˋ) fantastic; bizarre; odd; astonished [CE-DICT]
生物
 • (せいぶつ) (n,adj-no) (1) living things; creature; (n) (2) (abbr) (See 生物学) biology; (P) [EDICT]
 • (なまもの) (n) raw food; perishables; (P) [EDICT]
 • (shēng wù, ㄕㄥ ㄨˋ) living creature; organism; biological [CE-DICT]
 • (いし) หิน [LongdoJP]
 • (いし) (n) (1) stone; (2) gem; jewel; (P) [EDICT]
 • (こく) (n) (1) measure of volume (approx. 180.39 liters, 6.37 cub. ft.); (2) measure of a Japanese-style boat's loading capacity (approx. 278.26 liters); (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) dry measure for grain equal to ten dou 斗; ten pecks; one hundred liters [CE-DICT]
 • (shí, ㄕˊ) rock; stone; surname Shi [CE-DICT]
壁画
 • (へきが) (n) fresco; mural; wall painting; (P) [EDICT]
 • (bì huà, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄚˋ) mural (painting); fresco [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
头盔
 • (tóu kuī, ㄊㄡˊ ㄎㄨㄟ) helmet [CE-DICT]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT]
天线
 • (tiān xiàn, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ) antenna; mast [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top