ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*巤*

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -巤-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[邋, lā, ㄌㄚ] sloppy; rags
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 4,901
[鬣, liè, ㄌㄧㄝˋ] a man's whiskers; a horse's mane; a fish's fin
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] Whiskers 巤 of hair 髟; 巤 also provides the pronunciation,  Rank: 5,372
[躐, liè, ㄌㄧㄝˋ] to stride over; to step across
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] foot,  Rank: 6,764
[镴, là, ㄌㄚˋ] tin, solder
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,148
[臘, là, ㄌㄚˋ] December; year's end sacrifice; dried meat
Radical: Decomposition: 巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] meat,  Rank: 8,093
[蠟, là, ㄌㄚˋ] candle, wax; maggot
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 9,530
[巤, liè, ㄌㄧㄝˋ] a mouse's whiskers; a horse's mane; a fish's dorsal fin
Radical: Decomposition: 巛 (chuān ㄔㄨㄢ)  鼠 (shǔ ㄕㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A mouse's 鼠 whiskers 巛
[獵, liè, ㄌㄧㄝˋ] hunting; field sports
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dog
[鑞, là, ㄌㄚˋ] tin, solder
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top