ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飲み*呑み

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飲み*呑み-, *飲み*呑み*
Japanese-English: EDICT Dictionary
飲み;呑み[のみ, nomi] (n) (1) (abbr) drink; drinking; (2) spigot; tap (in a cask, etc.); (3) stock market bucketing; (4) bookmaking [Add to Longdo]
飲み口;呑み口;呑口;飲口[のみくち;のみぐち, nomikuchi ; nomiguchi] (n) (1) (usu. のみくち) taste (of a liquid, esp. alcoholic beverages); (2) someone who enjoys alcohol; (3) rim (of a glass); (4) shape of one's mouth when drinking; (5) (usu. のみぐち) tap; faucet; spigot [Add to Longdo]
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P) [Add to Longdo]
飲み代;飲代;呑み代[のみしろ, nomishiro] (n) drink money; drinking money [Add to Longdo]
飲み歩き;呑み歩き[のみあるき, nomiaruki] (n) (See 飲み歩く) pub crawl; barhopping [Add to Longdo]
飲み歩く;呑み歩く;飲歩く[のみあるく, nomiaruku] (v5k,vi) (See 飲み歩き) to go bar-hopping; to go on a pub crawl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top