ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

防壁

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -防壁-, *防壁*
Japanese-English: EDICT Dictionary
防壁[ぼうへき, bouheki] (n) protective wall; bulwark [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which is why you're behind our invisible barrier system... which protects you from things like Dilophosaurus venom.[JA] これは見えない防壁内を 運行し... 様々な毒や危険から 貴方を保護します Jurassic World (2015)
The implant will shock it if it gets too close to a perimeter fence.[JA] 防壁に近づけば 端末が衝撃を与える Jurassic World (2015)
It's a "magic key" that can decode and unlock almost every protection code.[CN] 程序就被偷走 流到黑市里去了 因为这程序能解几乎所有的密码 把防壁给打开 Honky Tonk Women (1998)
But he cracked through the protection around some of our most secret files and managed to send a program with a ghost-line on it through.[CN] 但他穿过了最严密的防壁 控制组装了义体后 传输了具有Ghost序列的程序进去 Ghost in the Shell (1995)
The protection they have only let me get the file's name.[CN] 被防壁挡住了,只知道计划名称 Ghost in the Shell (1995)
The pyramid is the only place in the city we can defend.[JA] ピラミッドが唯一の防壁 No One (2016)
I may have entered this cyborg body because I was unable to crack Section 6's attack protection but it was of my own free will that I came here.[CN] 虽然我之所以会进入这具义体 是因为无法破解6课的攻性防壁 但来到这里,是我的自愿行为 Ghost in the Shell (1995)
The tube is protected by a laser grid, and we can only power that down for 15 seconds.[JA] レーザー防壁は 15秒なら止められる Ant-Man (2015)
We then constructed special anti-Puppet Master attack protection to lure him into a secret cyborg body.[CN] 最终构造出了专门对付"傀儡师"的特殊攻性防壁 能够将他逼进某具秘密义体中 Ghost in the Shell (1995)
"pass though You gu de la si er defense system. born a new formula. "[CN] 制造了用来突破世界树系统防壁的程序 Ah! My Goddess: The Movie (2000)
Testudo![JA] 移動防壁 The Legend of Hercules (2014)
That means destabilizing precise structural tipping points so the building's collapse will entomb the reactor without impairing its shielding.[JA] 防壁が無傷のまま 建物が崩壊するよう― 正確に構造臨界点を崩せ On Thin Ice (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
防壁[ぼうへき, bouheki] Schutzwand, Schutzwall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top