ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -锕-, *锕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[锕, ā, ] actinium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  阿 ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 5,341

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ā, , / ] actinium Ac89, actinoid element, #37,848 [Add to Longdo]
系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|, #239,279 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ac... Actinium. - Thorium.[CN] 睁开吧 系元素 安妮 The Girl with All the Gifts (2016)
Neptunium.[CN] - 现在在第七排 The Girl with All the Gifts (2016)
- With numbers.[CN]  The Girl with All the Gifts (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top