ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

这事肯定影响北约从巴尔干半 [...] 令原定自波斯尼亚撤军的日期

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这事肯定影响北约从巴尔干半 [...] 令原定自波斯尼亚撤军的日期-, *这事肯定影响北约从巴尔干半 [...] 令原定自波斯尼亚撤军的日期*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This incident is bound to spoil NATO's hopes for a clean exit from the Balkans, and frustrates US military leaders, only days away from a withdrawal from Bosnia.[CN] 这事肯定影响北约从巴尔干半岛的撤军计划 跟美军司令原定自波斯尼亚撤军的日期 Behind Enemy Lines (2001)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zhè) (shì)肯定 (kěn dìng)影响 (yǐng xiǎng)北约 (běi yuē) (cōng)巴尔干半岛 (Bā ěr gān Bàn dǎo) (de)撤军 (chè jūn)计划 (jì huà) (gēn)美军 (Měi jūn)司令 (sī lìng)原定 (yuán dìng) ()波斯尼亚 (Bō sī ní yà)撤军 (chè jūn) (de)日期 (rì qī)

 


  

 
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT]
 • (こと(P);こん) (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) [EDICT]
 • (ごと) (suf) (1) (See 事・こと・6) nominalizing suffix; (2) (See 事・こと・7) pretending to ...; playing make-believe ... [EDICT]
 • (じ) (n) {Buddh} (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) matter; thing; item; work; affair [CE-DICT]
肯定
 • (こうてい) (n,vs) positive; affirmation; (P) [EDICT]
 • (kěn dìng, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ) to be sure; to be certain; sure; certain; definite; to confirm; to affirm; affirmative [CE-DICT]
影响
 • (yǐng xiǎng, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ) an influence; to influence; to affect (usually adversely); to disturb [CE-DICT]
北约
 • (běi yuē, ㄅㄟˇ ㄩㄝ) NATO [CE-DICT]
 • (cōng, ㄘㄨㄥ) lax; yielding; unhurried [CE-DICT]
 • (cóng, ㄘㄨㄥˊ) from; to obey; to observe; to follow; surname Cong [CE-DICT]
 • (zòng, ㄗㄨㄥˋ) second cousin [CE-DICT]
巴尔干半岛
 • (Bā ěr gān Bàn dǎo, ㄅㄚ ㄦˇ ㄍㄢ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ) Balkan Peninsula [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
撤军
 • (chè jūn, ㄔㄜˋ ㄐㄩㄣ) to withdraw troops; to retreat [CE-DICT]
计划
 • (jì huà, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ) plan; project; program; to plan; to map out [CE-DICT]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT]
美军
 • (Měi jūn, ㄇㄟˇ ㄐㄩㄣ) US army; US armed forces [CE-DICT]
司令
 • (しれい) (n,vs) command; control; commander; (P) [EDICT]
 • (sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ) commanding officer [CE-DICT]
原定
 • (yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ) originally planned; originally determined [CE-DICT]
 • (じ;ころ(ok)) (pref) (1) self-; (2) (じ only) (See 至) from ... [EDICT]
 • (zì, ㄗˋ) from; self; oneself; since [CE-DICT]
波斯尼亚
 • (Bō sī ní yà, ㄅㄛ ㄙ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ) Bosnia [CE-DICT]
日期
 • (rì qī, ㄖˋ ㄑㄧ) date [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top