ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

諾威

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -諾威-, *諾威*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汉诺威[Hàn nuò wēi, ㄏㄢˋ ㄋㄨㄛˋ ㄨㄟ, / ] Hanover, #30,605 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
諾威[のるうぇー;ノルウェー, noruue-; noruue-] (n) (uk) Norway [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You come along, Zinnowitz.[CN] - 你跟我來, 茲諾威特茲. Grand Hotel (1932)
St George's, Hanover Square, ten o'clock.[CN] 十點在漢諾威廣場的 聖喬治教堂 My Fair Lady (1964)
Come along, Zinnowitz.[CN] 跟我來, 茲諾威特茲. Grand Hotel (1932)
Would you try, Justice Zinnowitz...[CN] 茲諾威特茲律師, 你能不能幫著... Grand Hotel (1932)
I would rather wait for Justice Zinnowitz... before I commit myself, please.[CN] 在我表態前... 我得等茲諾威特茲律師. Grand Hotel (1932)
I'm Dr. Zinnowitz.[CN] 我是茲諾威特茲博士. Grand Hotel (1932)
What did you say Zinnowitz called you?[CN] 茲諾威特茲是怎麼稱呼你的? Grand Hotel (1932)
- I'm glad you're here, Justice Zinnowitz.[CN] - 很高興你來了, 茲諾威特茲律師. Grand Hotel (1932)
Can I speak to the commanding officer in Hannover, please?[CN] 請接漢諾威指揮官 Valkyrie (2008)
Some tried to force their departure to the Federal Republic by coming through the Hannover Street. Unsuccessful waiting. "[CN] 也有人來到漢諾威大街希望 能被強制送往西德,當然結局是徒勞的 Learning to Lie (2003)
And nearly as tragic as poor Archbishop Wilfred falling backwards onto the spire of Norwich Cathedral.[CN] 仰面朝天地摔死在諾威克大教堂的尖頂上 The Archbishop (1983)
Yes, Dr. Zinnowitz.[CN] 好的, 茲諾威特茲博士. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top