ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

射箭

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -射箭-, *射箭*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
射箭[shè jiàn, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, ] archery, #26,927 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to win the gold medal of archery in the 2008 Olympic Games[CN] 到时候让我 拿到了奥运射箭金牌! Bit luen (2001)
Times have gotten better... even a meat-hacking bastard gets to shoot arrows...[CN] 现在不同了啊 连个宰肉的都可以射箭 Address Unknown (2001)
The vengeful Turks shot a message into the castle.[CN] 诡诈的士耳其军射箭入城 Bram Stoker's Dracula (1992)
You shoot with each other so you would know![CN] 你们在一起射箭还不知道 Address Unknown (2001)
They couldn't even pull back their bows.[CN] 哪还有力气射箭 The Emperor's Shadow (1996)
His style with the bow... does it remind you of anyone?[CN] 看他射箭的样子.. 没让你想起什么人吗? Princess of Thieves (2001)
The guy with the arrows is being pulled in at port.[CN] 射箭的家伙被拉上港口 Overboard (1987)
You know, he shoots you. It's cute.[CN] 你知道,他朝你射箭 The Tenth Anniversary (2000)
In the old clays, a butcher like you wouldn't be allowed to shoot arrows![CN] 在过去 像你这样的屠夫才不准射箭 Address Unknown (2001)
Use your strength like shooting an arrow.[CN] 蓄劲如张弓 , 放劲如射箭 Tai Chi II (1996)
- You only know how to shoot arrows. I'll tech you.[CN] -你只需知道如何射箭 Karan Arjun (1995)
But in the time it took to string an arrow, it had fled...[CN] 但就在我們準備射箭的時候 它跑了... Yaaba (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top