ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

她扬言要全力以赴 他们爱德 [...] 她是 一双重间谍斜线恐怖。

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -她扬言要全力以赴 他们爱德 [...] 她是 一双重间谍斜线恐怖。-, *她扬言要全力以赴 他们爱德 [...] 她是 一双重间谍斜线恐怖。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She threatened to go all Edward Snowden on them and they retaliated by spinning her is a double agent slash terrorist.[CN] 她扬言要全力以赴 他们爱德华・斯诺登 他们报复 纺丝她是 一双重间谍斜线恐怖。 Momentum (2015)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()扬言 (yáng yán) (yāo)全力以赴 (quán lì yǐ fù) 他们 (tā men)爱德华 (Ài dé huá) ()斯诺 (Sī nuò) (dēng) 他们 (tā men)报复 (bào fù) 纺丝 () () (shì) ()双重 (shuāng chóng)间谍 (jiàn dié)斜线 (xié xiàn)恐怖 (kǒng bù) ()

 


  

 
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT]
扬言
 • (yáng yán, ㄧㄤˊ ㄧㄢˊ) threaten [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
全力以赴
 • (quán lì yǐ fù, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄧˇ ㄈㄨˋ) do at all costs; make an all-out effort [CE-DICT]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT]
爱德华
 • (Ài dé huá, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄏㄨㄚˊ) Edward; Édouard (name) [CE-DICT]
 • (なかぽち) (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [EDICT]
 • (なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ)) (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [EDICT]
 • (なかぐろ) (n) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [EDICT]
斯诺
 • (Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ) Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China [CE-DICT]
 • (dēng, ㄉㄥ) scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record [CE-DICT]
报复
 • (bào fù, ㄅㄠˋ ㄈㄨˋ) make reprisals; retaliate; revenge; retaliation [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
 • (いち(P);ひと) (num,pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) [EDICT]
 • (yī, ) one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [CE-DICT]
双重
 • (shuāng chóng, ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄥˊ) double [CE-DICT]
间谍
 • (jiàn dié, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ) spy [CE-DICT]
斜线
 • (xié xiàn, ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄢˋ) slanting line; diagonal [CE-DICT]
恐怖
 • (きょうふ(P);くふ(ok)) (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P) [EDICT]
 • (kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ) terrible; frightful; frightening; terror; terrorist [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top