ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

十八羅漢

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -十八羅漢-, *十八羅漢*
Japanese-English: EDICT Dictionary
十八羅漢[じゅうはちらかん, juuhachirakan] (n) {Buddh} the eighteen arhats [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How, when even the Eighteen Monks have failed, do you expect this boy to succeed?[CN] 十八羅漢下山都沒辦法找到 他下山可以找得到嗎 Spiritual Kung Fu (1978)
Tell the Eighteen Monks to go into town at once.[CN] 你馬上通知羅漢堂,請十八羅漢立即下山 Spiritual Kung Fu (1978)
Do you think that you can pass the traditional Eighteen Monks' test?[CN] 按照規矩,羅漢堂的十八羅漢陣你闖得過嗎 Spiritual Kung Fu (1978)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

十八

 


  

 
十八
 • (じゅうはち) สิบแปด [LongdoJP]
 • (じゅうはち) (n) 18; eighteen; (P) [EDICT]
 • (shí bā, ㄕˊ ㄅㄚ) eighteen; 18 [CE-DICT-Simplified]
 • (shí bā, ㄕˊ ㄅㄚ) eighteen; 18 [CE-DICT-Traditional]
 • (うすもの;ら(羅)) (n) (1) lightweight fabric or clothing; silk gauze; thin silk; (2) (ら only) (abbr) (See 羅甸語) Latin (language) [EDICT]
 • (luó, ㄌㄨㄛˊ) gauze; to collect; to gather; to catch; to shift; surname Luo [CE-DICT-Traditional]
 • (おとこ) (n) (m-sl) honourable man (anime, manga usage); honorable man [EDICT]
 • (かん) (n) (1) (usu. used in compounds) China; (2) Han (majority Chinese ethnic group); (n-suf) (3) (often negative nuance) (See 硬骨漢) man [EDICT]
 • (から) (n,n-pref) (arch) China (sometimes also used in ref. to Korea or other foreign countries) [EDICT]
 • (Hàn, ㄏㄢˋ) Chinese; the Han dynasty (206 BC-220 AD) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top