ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -傳-, *傳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[傳, chuán, ㄔㄨㄢˊ] to pass on; to propagate; to transmit; summons
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  專 (zhuān ㄓㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] people

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, / ] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity), #1,254 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] biography, #1,254 [Add to Longdo]
传统[chuán tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ, / ] tradition; convention, #725 [Add to Longdo]
宣传[xuān chuán, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] to disseminate; to give publicity to; propaganda, #964 [Add to Longdo]
传播[chuán bō, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ, / ] to disseminate; to propagate; to spread, #2,831 [Add to Longdo]
传说[chuán shuō, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ, / ] it is said; they say; legend; tradition, #3,428 [Add to Longdo]
传来[chuán lái, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] to arrive (news), #3,993 [Add to Longdo]
传递[chuán dì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ, / ] to transmit; to pass on to sb else, #4,411 [Add to Longdo]
传媒[chuán méi, ㄔㄨㄢˊ ㄇㄟˊ, / ] media, #4,734 [Add to Longdo]
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty, #4,812 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- She must have. The thing was an open scandal.[CN] -她肯定懷疑了,緋聞已經 The Uninvited (1944)
- I have an irresponsible husband.[CN] 得怪不負責任的丈夫 那是遺 Adam's Rib (1949)
Scurvy visits the quarterdeck as well as the fo'c's'le, sir.[CN] 壞血病不單單在前甲板 也在後甲板 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
No, disturbances wouldn't disturb me, not for a single second.[CN] 不會,那種言不會影響到我 一點都不會 The Uninvited (1944)
Do not fear. I tell of Nago's end.[JA] ナゴの守の最後をえたいから. Princess Mononoke (1997)
We're moving out.[JA] そろそろ動く. みんなにもそうえよ. Princess Mononoke (1997)
This man who, despite humble beginnings, forged a place for himself, and earned the respect of his contemporaries, whose name is forever linked with phonograph history, this philanthropist, this great citizen...[CN] 是這位先生 歷盡艱難,才建立了這個奇 也贏得了人們的尊敬 À Nous la Liberté (1931)
From one comic to another.[CN] 從一個喜劇演員到另一個 Applause (1929)
An echo from a subterranean cave, perhaps.[CN] 也許,是從地下的洞穴裏 來的回音 The Uninvited (1944)
Wait! Help us![JA] 待って, 手え! Princess Mononoke (1997)
I have a message for Lady Eboshi.[JA] この死者たちの世話になった者だ. 急ぎえることがある. エボシ殿に會いたい. Princess Mononoke (1997)
A lovely tradition. I'd love to see the chamber.[CN] 多好的統 我實在很想看看結婚大廳 Les Visiteurs du Soir (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top