ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

休みなく

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -休みなく-, *休みなく*
Japanese-English: EDICT Dictionary
休みなく[やすみなく, yasuminaku] (adv) without rest; tirelessly; incessantly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The machine operates around the clock.その機械は休みなく動く。
Snow was been falling steadily since this morning.朝から休みなく雪が降り続いている。
They worked around the clock.彼らは昼夜休みなく働いた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plow drivers have been working for 24 hours straight[JA] 除雪車の運転手たちは24時間休みなく働き続け、 Who Shaves the Barber? (2014)
James has been chasing my ass day and night for some time now.[JA] ジェームスは休みなく ずっと前から俺のケツを追ってた Ride Along (2014)
If I have not gotten my psyche situated straight, it's because the shit's continually been hitting the fan without respite.[JA] もし俺の精神が 不安定だとしたら 休みなく起きる騒動のせいだ Always Accountable (2015)
For having to spend all of my time fighting for my life and never getting to tell anyone because I might endanger them?[JA] 休みなく命かけて戦うため 秘密をしっかり守るため Welcome to the Hellmouth (1997)
"Why can't we collect all the signals all the time?[JA] -「全ての信号を休みなく収集すれば良い」 Citizenfour (2014)
Well, if Bradovich is working them around the clock,[JA] ブラドヴィッチが農夫を休みなく 働かせていたなら The Red Barn (2013)
- He must be working around the clock.[JA] 休みなく捜して くれているのでしょう Wesenrein (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top