ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ぞろぞろ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ぞろぞろ-, *ぞろぞろ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞろぞろ[, zorozoro] (adv,n) (on-mim) in groups; in succession; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A female beggar was begging with five or six children following along.女性の乞食が5〜6人の子どもをぞろぞろつれて物乞いをしていました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is gonna be a problem cause now all prawns are coming out, they wanna see what's going on.[JA] これはマズい ぞろぞろ出て来たな District 9 (2009)
The suspects began to arrive at headquarters in droves.[JA] 容疑者達が ぞろぞろ本部に連行されてきた He Walked by Night (1948)
Looks like they're lining up.[JA] ぞろぞろ来たな Avengers: Age of Ultron (2015)
Look at them in q herd.[JA] ぞろぞろぞろぞろ出てきたよ Fantastipo (2005)
I thought for a police officer of your stature, you would have brought a whole troop with you.[JA] 警察の方というのは- ぞろぞろ お伴を連れて いら っ しゃるものと- 思っていま した Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top