ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shockingly

SH AA1 K IH0 NG L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shockingly-, *shockingly*, shocking
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
SHOCKINGLY SH AA1 K IH0 NG L IY0
SHOCKING SH AA1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shockingly (a) ʃˈɒkɪŋliː (sh o1 k i ng l ii)
shocking (v) ʃˈɒkɪŋ (sh o1 k i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shocking(adj) ซึ่งตกใจสุดขีด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shocking(ชอค'คิง) adj. เขย่าขวัญ,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เลวมาก.

English-Thai: Nontri Dictionary
shocking(adj) อกสั่นขวัญหนี,ซึ่งทำให้สะดุ้ง,เขย่าขวัญ,ที่ตกตะลึง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shockingHis nonsensical behavior is shocking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปวดแปลบ(v) have shocking pain, See also: have shooting pain, Syn. เจ็บแปลบ, Example: ผมรู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่ฟ้าเริ่มสาง รู้สึกปวดแปลบที่ข้อเท้าและยอกขัดไปทั่วร่าง, Thai Definition: อาการที่รู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อาการที่รู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อาการที่สะดุ้งวับขึ้น
เขย่าขวัญ(adj) horrible, See also: horrific, terrifying, ghastly, dreadful, frightful, gruesome, shocking, grim, grisly, Syn. สะเทือนขวัญ, สยองขวัญ, Example: เขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์เขย่าขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเด็ดขาด, Thai Definition: ที่ทำให้ตกใจกลัว, ที่น่าหวาดผวาเพราะความกลัว
น่ากลัว(adj) frightful, See also: scary, horrible, calamitous, shocking, terrible, horrendous, Example: เพื่อนคนนี้ไม่ชอบของเล่นน่ากลัวทั้งหลาย เช่น งูปลอม หน้ากากผี
หยอน(v) be thrilling, See also: be breathtaking, be hair-raising, be shocking, Syn. หวาดเสียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลายมือที่แย่ที่สุด[lāimeū thī yaē thīsut] (n, exp) EN: shocking handwriting
ระทึก[ratheuk] (adj) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring  FR: palpitant ; émouvant

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
触目惊心[chù mù jīng xīn, ㄔㄨˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] shocking; dreadful to see, #19,486 [Add to Longdo]
不像话[bù xiàng huà, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] unreasonable; shocking; outrageous, #32,751 [Add to Longdo]
惊世骇俗[jīng shì hài sú, ㄐㄧㄥ ㄕˋ ㄏㄞˋ ㄙㄨˊ, / ] universally shocking; to offend the whole of society, #38,223 [Add to Longdo]
令人震惊[lìng rén zhèn jīng, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ, / ] shocking; astonishing [Add to Longdo]
动魄[dòng pò, ㄉㄨㄥˋ ㄆㄛˋ, / ] shocking; shattering [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anstößig {adj} | anstößiger | am anstößigstenshocking | more shocking | most shocking [Add to Longdo]
fürchterlich; sehr schlecht {adj} [ugs.]shocking; very bad [coll.] [Add to Longdo]
pink {adj}shocking pink [Add to Longdo]
schocken | schockierend | schockiert | er schockiertto shock | shocking | shocked | he shocks [Add to Longdo]
schockierend {adj} | schockierender | am schockierendstenshocking | more shocking | most shocking [Add to Longdo]
schockierend {adv}shockingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
ショッキング[shokkingu] (adj-na,n) shocking; (P) [Add to Longdo]
ショッキングピンク[shokkingupinku] (n) shocking pink [Add to Longdo]
開いた口が塞がらない[あいたくちがふさがらない, aitakuchigafusagaranai] (exp) to be surprising; to be shocking; to be jaw-dropping [Add to Longdo]
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing [Add to Longdo]
電撃的[でんげきてき, dengekiteki] (adj-na) (See 電撃) electrifying; shocking; sudden and unexpected [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shocking \Shock"ing\, a.
   Causing to shake or tremble, as by a blow; especially,
   causing to recoil with horror or disgust; extremely offensive
   or disgusting.
   [1913 Webster]
 
      The grossest and most shocking villainies. --Secker.
   [1913 Webster] -- {Shock"ing*ly}, adv. -- {Shock"ing*ness},
   n.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shockingly
   adv 1: extremely; "teachers were shockingly underpaid"
   2: so as to shock the feelings

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top