ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pasteboard

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pasteboard-, *pasteboard*, pasteboar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pasteboard(n) แผ่นกระดาษแข็ง, Syn. cardboard, tagboard, carton material

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pasteboard(เพสท'บอร์ด) n. แผ่นกระดาษแข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
pasteboard(n) กระดาษแข็ง, นามบัตร, ตั๋วรถไฟ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pasteboard

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボール[bo-ru] (n) (1) ball; (2) bowl; (3) (abbr) (See ボール紙) board (e.g. cardboard, pasteboard); (P) #2,250 [Add to Longdo]
カートン;カルトン[ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
ボール紙[ボールがみ, bo-ru gami] (n) cardboard; pasteboard [Add to Longdo]
板紙[いたがみ, itagami] (n) cardboard; paperboard; pasteboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pasteboard \Paste"board`\, n.
   1. A stiff thick kind of paper board, formed of several
    single sheets pasted one upon another, or of paper
    macerated and pressed into molds, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cookery) A board on which pastry dough is rolled; a
    molding board.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pasteboard
   n 1: stiff cardboard made by pasting together layers of paper

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top