ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

live well

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -live well-, *live well*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
live well[PHRV] ดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายหรือหรูหรา, Syn. live high
live well[PHRV] ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He still live well andแล้วไอ้เนี๋ย มันดีกว่าฉันเปล่าล่ะ Sex Is Zero (2002)
You couldn't just go back to your swamp.. and live well enough alone.นายจะไม่ได้กลับไปอยู่หนองน้ำของนาย และอยู่อย่างสบาย ๆ ซะแล้ว Shrek 2 (2004)
You can live well at some other places, too.นายจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ Flowers for My Life (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
live wellBelieve well and live well.
live wellThey die well that live well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยู่ดีกินดี[V] live well, See also: live well-off, live in plenty, live a good life, enjoy a happy life, have the good things, Syn. สุขสบาย, Ant. อดมื้อกินมื้อ, อดอยาก, Example: เมื่อไรประเทศไทยจะไปถึงจุดหมายตรงที่ทุกคนอยู่ดีกินดี มีความสุขตามอัตภาพ, Thai definition: มีความสุขสบาย
กินอยู่พูวาย[V] live in clover, See also: live well, live in luxury, live in comfort, have an abundance, Example: ปัจจุบันนี้เขากินอยู่พูวายแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อน, Thai definition: กินอย่างอิ่มหนำสำราญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top