ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kohlrabi

K AO0 L R AA1 B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kohlrabi-, *kohlrabi*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kohlrabi(n) กะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง, Syn. stem cabbage, turnip cabbage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kohlrabi(โคลรา'บี) n. พืชกินได้จำพวกหนึ่งส่วนของ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kohlrabi(n) กะหล่ำปม

CMU English Pronouncing Dictionary
KOHLRABI K AO0 L R AA1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kohlrabi (n) kˌoulrˈaːbiː (k ou2 l r aa1 b ii)
kohlrabis (n) kˌoulrˈaːbɪz (k ou2 l r aa1 b i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohlrabi {m} [bot.]kohlrabi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コールラビ[ko-rurabi] (n) kohlrabi [Add to Longdo]
球茎甘藍[きゅうけいかんらん, kyuukeikanran] (n) kohlrabi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kohl-rabi \Kohl"-ra`bi\, n.; pl. {Kohl-rabies}. [G. Cf. {Cole},
   {Rape} the plant.] (Bot.)
   A variety of cabbage, in which the edible part is a large,
   turnip-shaped swelling of the stem, above the surface of the
   ground.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kohlrabi
   n 1: plant cultivated for its enlarged fleshy turnip-shaped
      edible stem [syn: {kohlrabi}, {Brassica oleracea
      gongylodes}]
   2: fleshy turnip-shaped edible stem of the kohlrabi plant [syn:
     {kohlrabi}, {turnip cabbage}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Kohlrabi /koːlraːbiː/ 
  kohlrabi

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top