ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gretel

G R EH1 T AH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gretel-, *gretel*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hansel and Gretel. No.แฮนเซล และ เกรเทล ไม่. Shrek 2 (2004)
Hansel and Gretel!ดูนั่น! Shrek 2 (2004)
I think she's a couple Hansels short of a Gretel. You know what I'm sayin'?คิดว่าน่าจะคนเดียวกับในเรื่องแฮนเซล และเกรทเทล รู้สิว่าผมหมายถึงอะไร? Happily N'Ever After (2006)
Why? Follow the bread crumbs, Gretel.ในสำนักพิมพ์มี๊ด Grin and Bear It (2007)
That's Hansel and Gretel.ชายชราพยายามจะกินพวกเขา Bedtime Stories (2007)
Like Hansel and Gretel or Cinderella?อย่างฮันเซลกับเกรเทล หรือว่าซินเดอเรล่า 9 Ends 2 Out (2007)
- I don't know. Gretel?- ไม่รู้สิคะ เกรเทลไง The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Gretel, I've just seen all your...เกรเทล ผมเพิ่งจะเห็น... . The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Gretel.- เกรเทล... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Gretel.- เกรเทล.. The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Ralf, this tutor you brought in, does he usually teach children as young as Gretel and Bruno?ราล์ฟ คะ ครู ที่มาสอนลูกๆเนี่ย ปกติเค้าสอนเด็กๆ ที่อายุน้อยอย่าง เกรเทล กับ บรูโน่ รึปล่าวคะ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Gretel seems to have become so...เกรเทล ดูเหมือนจะกลายเป็นเด็กที่ ... The Boy in the Striped Pajamas (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRETEL    G R EH1 T AH0 L

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top