ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

essential amino acid

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essential amino acid-, *essential amino acid*, essential amino aci
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
essential amino acidกรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนที่ร่างกายคนสังเคราะห์ไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนที่จำเป็นมีหลายชนิด  เช่น วาลีน ไลซีน อาร์จินีน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรดอะมิโนที่จำเป็น[n. exp.] (krot aminō thī jampen) EN: essential amino acid   FR: aminoacide essentiel [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
必須アミノ酸[ひっすアミノさん, hissu amino san] (n) essential amino acid [Add to Longdo]
不可欠アミノ酸[ふかけつアミノさん, fukaketsu amino san] (n) (See 必須アミノ酸) essential amino acid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  essential amino acid
      n 1: an amino acid that is required by animals but that they
           cannot synthesize; must be supplied in the diet

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top