ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colonialist

K AH0 L OW1 N IY0 AH0 L IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colonialist-, *colonialist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
colonialist(n) พลเมืองในอาณานิคม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COLONIALIST K AH0 L OW1 N IY0 AH0 L IH0 S T
COLONIALISTS K AH0 L OW1 N IY0 AH0 L IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colonialist (n) kˈəlˈounɪəʳlɪst (k @1 l ou1 n i@ l i s t)
colonialists (n) kˈəlˈounɪəʳlɪsts (k @1 l ou1 n i@ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolonialist { m }; Besiedler { m } | Kolonialisten { pl }; Besiedler { pl }colonialist | colonialists [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  colonialist \colonialist\ n.
     a believer in or advocate of colonialism[3].
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  colonialist
      n 1: a believer in colonialism

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top