ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be obvious

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be obvious-, *be obvious*, be obviou
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought it'd be obvious. I assumed it would take the shape of Lord Voldemort.ชั้นคิดว่ามันแน่นอนที่มันออกมาเป็นลอร์ดโวเดอร์มอรื Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Well, the result will be obvious.ดี ผลมันเห็นๆกันอยู่แล้ว Almost Love (2006)
The result would be obvious if they competed with brains or physical strength.ฉัน... มีทางเดินของตัวเอง My Boss, My Hero (2006)
That should be obvious.ก็แหงอยู่แล้วล่ะ Teeth (2007)
Leukemia'd be obvious from the CBC.ลูคีเมียชัดเจนที่สุด จากอาการทั้งหมด Joy (2008)
I have even less time for explicating why said request should be obvious.ผมยิ่งมีเวลาน้อยอยู่ สำหรับข้อมูลที่ซับซ้อน นั่นคือทำไมผมขอร้องคุณ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Don't be obvious, Stefan.นั่นมันไม่ชัดเจนเลยนะ สเตฟาน The Return (2010)
After everything that we've been through, that should be obvious.หลังจากทุกอย่างที่เราได้ผ่านพ้นไป ซึ่งควรจะเห็นได้ชัดเจน ใช่ คุณรู้ไหม คุณพูดถูก Trial and Error (2010)
For reasons that should be obvious,ด้วยเหตุผลที่น่าจะชัดเจนอยู่แล้ว Advanced Dungeons & Dragons (2011)
When a person has to hide behind others to practice, it should already be obvious.มีคนอื่นหนุนหลังอยุ่ ไม่ต้องเห็นก็รู้แล้ว You've Fallen for Me (2011)
If you hit him, it'll be obvious.ถ้าคุณชนเขาจริง มันก็น่าจะมีรอย What's to Discuss, Old Friend (2012)
It's supposed to be obvious, man. They're stooges. So, we calling James tonight?มันควรจะชัดเจน เพื่อน หุ่นเชิด เราจะโทรหาเจมส์คืนนี้มั้ย ? Man's Best Friend with Benefits (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลียร์[V] clear, See also: be obvious, Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, ไม่ชัดเจน, Example: ปัญหานี้ยังไม่เคลียร์
ปรากฏชัด[V] be evident, See also: be obvious, be clear, be apparent, Example: จุดอ่อนทางเศรษฐกิจเริ่มปรากฏชัดเมื่อพื้นฐานความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเริ่มผุกร่อน
ชัดเจน[V] be obvious, See also: be clear, be distinct, be lucid, be explicit, Syn. ชัด, แจ่มชัด, ชัดแจ้ง, Example: นโยบายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของรัฐบาลชัดเจนขึ้น
แจ้งชัด[V] be explicit, See also: be obvious, be clear, be apparent, be distinct, Syn. กระจ่าง, ชัด, Ant. คลุมเครือ, Example: ความประสงค์ของเขาไม่แจ้งชัด ผมจึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid   FR: ressortir ; être clair
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious   
โจ่งแจ้ง[v.] (jōngjaēng) EN: be blatant ; be flagrant ; be obvious ; be glaring ; be open   FR: être clair ; être net ; être évident
เคลียร์[v.] (khlīa) EN: clear ; be obvious   
ประจักษ์[v.] (prajak) EN: be evident ; be certain ; be convinced ; be obvious ; be clear ; realize   FR: être sûr ; être évident ; être clair ; s'avérer ; être avéré
ปรากฏชัด[v. exp.] (prākot chat) EN: be evident ; be obvious ; be clear ; be apparent   FR: être évident ; être clair ; apparaître clairement

Japanese-English: EDICT Dictionary
見え透く;見えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent [Add to Longdo]
掌を指す[たなごころをさす;しょうをさす, tanagokorowosasu ; shouwosasu] (exp,v5s) (id) to be obvious; to be obviously correct; to point to one's palm [Add to Longdo]
分かり切る;分り切る[わかりきる, wakarikiru] (v5r,vi) to be evident; to be obvious; to understand completely [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top