ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alimentary canal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alimentary canal-, *alimentary canal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alimentary canal(n) ทางเดินอาหาร, See also: ช่องทางเดินของอาหารตั้งแต่ปาก, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนั

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alimentary canalทางเดินอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alimentary canal; tract, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [ มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alimentary Canalทางเดินอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We start in the alimentary canal and open the digestive tract.เราเริ่มที่ช่องทางเดินอาหาร... เเล้วก็ผ่าท่อระบบยอยอาหาร Jaws (1975)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางเดินอาหาร(n) alimentary canal, Example: การย่อยอาหารที่เข้าไปในทางเดินอาหาร จะถูกย่อยให้มีขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางเดินอาหาร[thāngdoēn āhān] (n, exp) EN: alimentary canal

Japanese-English: EDICT Dictionary
消化管[しょうかかん, shoukakan] (n) alimentary canal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alimentary \Al`i*men"ta*ry\, a. [L. alimentarius, fr. alimentum:
   cf. F. alimentaire.]
   Pertaining to aliment or food, or to the function of
   nutrition; nutritious; alimental; as, alimentary substances.
   [1913 Webster]
 
   {Alimentary canal}, the entire channel, extending from the
    mouth to the anus, by which aliments are conveyed through
    the body, and the useless parts ejected.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alimentary canal
   n 1: tubular passage of mucous membrane and muscle extending
      about 8.3 meters from mouth to anus; functions in digestion
      and elimination [syn: {alimentary canal}, {alimentary
      tract}, {digestive tube}, {digestive tract},
      {gastrointestinal tract}, {GI tract}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top