ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*computer science*

   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: computer science, -computer science-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
File organization (Computer science)การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Error messages (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์)
ข้อความระบุความผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อความที่จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพโดยอัตโนมัติ หรือที่พิมพ์ออกมาทางรายงาน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น มีบางอย่างผิด จึงทำให้โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นลักษณะข้อความไม่ยาวมาก เพียงพอสำหรับระบุว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ใด แต่ไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร ดังนั้นประสบการณ์ในการทำงานจึงจำเป็นมากสำหรับค้นหาและแก้ไขความผิดพลาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • 400 - Bad File Request
  ไวยากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาดเช่น มีการใส่ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่สลับกัน หรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด
 • 403 - Forbidden/Access Denied
  ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแฟ้มที่ร้องขอ การเข้าใช้งานต้องใช้รหัสผ่าน หรือโดเมนของผู้ใช้งานถูกปิดกั้นการใช้งาน หรือไฟล์อาจจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในเท่านั้น
 • 404 - File Not Found
  เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่
 • 408 Request Timeout
  ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดยมากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใหญ่
 • 500 - Internal Error
  ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)
 • 501 - Not Implemented
  เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ
 • 502 - Service Temporarily Overloaded
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้
 • 503 - Service Unavailable
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว
 • Connection Refused by Host
  อาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง
 • อ้างอิงจาก :
  ครรชิต มาลัยวงศ์. (2543). พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
  คูคิน, แดน และ วัง, วอลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก (ชนินทร์ เชาวมิตร, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
  [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Data structures (Computer sciences)โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Cookies (Computer science)คุกกี้ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Formal method (Computer science)วิธีรูปนัย (วิทยาการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Data recovery (Computer science))การกู้ข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Data encryption (Computer science))การเข้ารหัสลับข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Memory management (Computer science)การจัดการหน่วยความจำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Natural language processing (Computer science))การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
  Genetic programming (Computer science))การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม [คอมพิวเตอร์]
  Object-oriented programming (Computer science))การโปรแกรมเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
  Systems programming (Computer science))การโปรแกรมระบบ [คอมพิวเตอร์]
  Error message (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
  Data structure (Computer science)โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [คอมพิวเตอร์]
  Debugging in computer scienceดีบัก [คอมพิวเตอร์]
  Neural network (Computer science)นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computer scienceคอมพิวเตอร์ศาสตร์ [TU Subject Heading]
  Data compression (Computer science)การบีบข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Data encryption (Computer science)การเข้ารหัสลับข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Data recovery (Computer science)การกู้ข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Data structures (Computer science)โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Debugging in computer scienceการแก้จุดบกพร่องในคอมพิวเตอร์ศาสตร์ [TU Subject Heading]
  Expert systems (Computer science)ระบบผู้ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  File conversion (Computer science)การแปลงสภาพแฟ้ม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  File organization (Computer science)การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Formal methods (Computer science)วิธีการรูปนัย (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Genetic programming (Computer science)การโปรแกรมเชิงพันธุศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Hard disks (Computer science)จานบันทึกแบบแข็ง (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Memory management (Computer science)การจัดการหน่วยความจำ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Natural language processing (Computer science)การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Neural networks (Computer science)เครือข่ายหน่วยประสาท (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Object-oriented methods (Computer science)วิธีการเชิงวัตถุ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Object-oriented programming (Computer science)อ็อบเจ็คท์-โอเรียนเท็ด โปรแกรมมิ่ง [TU Subject Heading]
  Parallel programming (Computer science)การเขียนโปรแกรมแบบขนาน (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Query languages (Computer science)ภาษาสอบถาม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  RAID (Computer science)เรด (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  UML (Computer science)ยูเอ็มแอล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Virtual storage (Computer science)หน่วยเก็บเสมือน [TU Subject Heading]
  Visual programming (Computer Science)การโปรแกรมเชิงภาพ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
  Wikis (Computer science)วิกิ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]

  ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
  Linguistics major. Computer science minor.วิชาเอกด้านภาษาศาสตร์ แต่ก็วิชารองด้านคอมพิวเตอร์นะ The No-Brainer (2009)
  And they all teach Computer science.- โรงเรียนมัธยมรึ? Omnivore (2009)
  Somebody at the newspaper will be a computer science major.ต้องมีคนในนสพ.นั้น ลงเรียนวิชาวิทยาการคอมพ์แน่ The Social Network (2010)
  I have a bachelor of fine arts from the University of Texas with a minor in computer science.ฉันได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เรียนวิชาโทด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ The Boy with the Answer (2010)
  Computer science society.ชมรม วิทย์คอมฯ นะ To Keep Us Safe (2010)
  I'm computer science prof, not a tech.ช่างคอมหรอ? ผมเป็นผู้เชี่ยญชาญด้านวิทยาฯคอม ไม่ใช่ช่างเทคนิค It Just Got Normal (2012)
  I taught computer science back in Wyoming, and I've done some programming here at Martin/Charles.ผมเคยสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตอนอยู่ไวโอมิ่ง และเขียนโปรแกรมบ้าง ที่มาร์ติน ชาร์ล อ่า ระบบที่บ้านของผม กำลังรวนน่ะ Whores Don't Make That Much (2012)
  Chris Beckner, computer science.คริส เบ็คเนอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 Pi R (2013)
  I went to Northwestern, where I majored in Computer Science.Ich studierte Computer Science an der Northwestern. Self/less (2015)

  ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
  computer scienceComputer science has made rapid progress in our country.
  computer scienceMrs. Jones is teaching computer science.

  Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
  วิทยาการคอมพิวเตอร์[n. exp.] (witthayākān khømphiutoē) EN: computer science   

  Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
  内核[nèi hé, ㄋㄟˋ ㄏㄜˊ, / ] kernel (computer science), #19,626 [Add to Longdo]
  计算机科学[jì suàn jī kē xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] computer science, #45,720 [Add to Longdo]
  字符串[zì fú chuàn, ㄗˋ ㄈㄨˊ ㄔㄨㄢˋ, ] string (computer science), #59,856 [Add to Longdo]
  绑扎[bǎng zhá, ㄅㄤˇ ㄓㄚˊ, / ] binding (computer science), #61,598 [Add to Longdo]
  缓冲器[huǎn chōng qì, ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] buffer (computer science), #74,196 [Add to Longdo]

  German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
  Informatik {f} | angewandte Informatikcomputer science; informatics; information science | applied computer science [Add to Longdo]
  Wirtschaftsinformatik {f}computer science in economics [Add to Longdo]

  Japanese-English: EDICT Dictionary
  コンピューターサイエンス[, konpyu-ta-saiensu] (n) {comp} (See 計算機科学) computer science [Add to Longdo]
  コンピュータサイエンス[, konpyu-tasaiensu] (n) {comp} computer science [Add to Longdo]
  計算機科学[けいさんきかがく, keisankikagaku] (n) {comp} computer science [Add to Longdo]
  情報科学[じょうほうかがく, jouhoukagaku] (n) {comp} information science; computer science [Add to Longdo]
  情報工学[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] (n) {comp} computer science; information engineering [Add to Longdo]

  Japanese-English: COMPDICT Dictionary
  計算機科学[けいさんきかがく, keisankikagaku] computer science [Add to Longdo]
  情報科学[じょうほうかがく, jouhoukagaku] computer science, information science [Add to Longdo]
  情報工学[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] computer science [Add to Longdo]

  Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

  From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:
  
   computer science
     n 1: the branch of engineering science that studies (with the
        aid of computers) computable processes and structures [syn:
        {computer science}, {computing}]
  

  Are you satisfied with the result?


  Discussions

  Go to Top