ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*coining*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coining, -coining-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I once knew a woman who told people to fear the future... that the end was coining, that all would be lost.ครั้งหนึ่งผมเคยรู้จักผุ้หญิงที่บอกคนอื่นๆให้กลัวอนาคต ว่าจุดจบโลกกำลังมาถึง ทุกอย่างจะสิ้นสลายไป Terminator Salvation (2009)
You know, there are those who say that the coining of that phrase is Washington's greatest achievement.นายรู้ไหมมีผู้ที่ วลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือความสำเร็จของวอชิงตัน Identity Crisis (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบัญญัติศัพท์(n) coining (new terms), Syn. การกำหนดศัพท์, Example: วงการเศรษฐกิจ วงการศิลปะ วงการกฎหมาย วงการเมือง ฯลฯ ต่างก็มีการบัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นใช้ให้เหมาะกับความจำเป็นของวิทยาการสมัยใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกำหนดศัพท์[kān kamnot sap] (n, exp) EN: coining

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COINING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coining

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压花[yā huā, ㄧㄚ ㄏㄨㄚ,   /  ] to emboss; coining; knurling [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Falschmünzerei { f }counterfeiting; money forging; false coining [Add to Longdo]
Prägung { f } | Prägungen { pl }stamping; coining; coinage; mintage | coinages; mintages [Add to Longdo]
neu prägen | neu prägendto recoin | recoining [Add to Longdo]
prägen; ausprägen | prägend; ausprägendto coin; to mint | coining; minting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coin \Coin\, v. t. [imp. & p. p. {Coined} (koind); p. pr. & vb.
   n. {Coining}.]
   1. To make of a definite fineness, and convert into coins, as
    a mass of metal; to mint; to manufacture; as, to coin
    silver dollars; to coin a medal.
    [1913 Webster]
 
   2. To make or fabricate; to invent; to originate; as, to coin
    a word.
    [1913 Webster]
 
       Some tale, some new pretense, he daily coined,
       To soothe his sister and delude her mind. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To acquire rapidly, as money; to make.
    [1913 Webster]
 
       Tenants cannot coin rent just at quarter day.
                          --Locke.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top