ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*三倍以上*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 三倍以上, -三倍以上-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I'm gonna get a three-to-one return on my money?[CN] 我是不是能获得三倍以上的利润? The Punisher (2004)
- I cannot bring back his goats, but I will see he is paid their value three times over.[CN] - 我不能带回他的山羊, 但我会看到他拿着工资 其值的三倍以上 The Laws of Gods and Men (2014)
Whatever you grant me now will be repaid three times over when I retake the Iron Throne.[JA] 鉄の玉座を奪還した暁に私は三倍以上にして返す The Old Gods and the New (2012)
- When your chances of living were less than a third of what they are now.[CN] -可是现在你活下来的可能是那时的三倍以上. Babies & Bathwater (2005)
I cannot bring back his goats but I will see he is paid their value three times over.[JA] ヤギを取り戻すことはできない しかしその価値の三倍以上を支払おう The Laws of Gods and Men (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三倍以上[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top