ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

餃子

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -餃子-, *餃子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饺子[jiǎo zi, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙, / ] dumpling; pot-sticker, #7,283 [Add to Longdo]
饺子馆[jiǎo zi guǎn, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ, / ] dumpling restaurant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
餃子[ぎょうざ(P);ギョーザ;ギョウザ;チャオズ, gyouza (P); gyo-za ; gyouza ; chaozu] (n) (uk) (チャオズ is from the Chinese word jiaozi) gyoza (crescent-shaped pan-fried dumplings stuffed with minced pork and vegetables); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Gyoza stuffing? I made some gyoza at home but, possibly because I didn't have enough dough, I had some of the filling left over.ぎょうざの具のあまりは?餃子を家で作りましたが、皮が少なかったせいか、具が少し余ってしまいました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pierogis at veselka?[CN] 去維塞卡區吃烏克蘭餃子? The Handmaiden's Tale (2007)
Do you like soup with dumplings and parsley?[CN] 你喜歡加餃子和歐芹的湯嗎? Schastlivye dni (1991)
There's, uh, potstickers, peanut noodles...[JA] ええと、餃子に、 ピーナッツ麺... Childish Things (2016)
I like those noodles, and the dumplings. Well... Whoa![JA] ヌードルと餃子が好きなんだ おい 何する! The Red Tattoo (2013)
Well, I didn't know if it was a pot sticker night or ice cream.[JA] さて、餃子パーティでもする? ... か、アイスクリーム。 For the Girl Who Has Everything (2016)
We're having dumplings today.[CN] 今天吃餃子 Sophie's Revenge (2009)
But I don't know if I can sit and smile and eat potstickers and pretend like it is not killing me.[JA] でも、僕は、ここに座り、 笑い、餃子を食べて、 自分を押さえることが 出来るか分からない。 Childish Things (2016)
You flew me halfway across the world for fried dumplings?[JA] 世界中の中間に飛ばした 揚げ餃子のために? One Percent (2013)
There's bagfuls of dumplings in the barn.[CN] 餃子一袋袋掛在庫房裡。 Siberiade (1979)
Let me try one of those[JA] どれ 餃子ひとつ食ってみっか Swing Girls (2004)
- Nastya, come have some dumplings.[CN] - 娜斯佳,來吃些餃子 Siberiade (1979)
- Potstickers.[JA] 焼き餃子だよ。 Solitude (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top