ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เก๊กหน้า

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เก๊กหน้า-, *เก๊กหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก๊กหน้า[V] be pretentious, See also: be ostentatious, Example: ใบหน้าเขาดูเคร่งขรึม ขมวดคิ้วเล็กน้อย บวกกับเก๊กหน้าให้มันยุ่งๆ, Thai definition: ตีหน้าขรึม, ทำหน้าขรึม, ทำหน้าตาย, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เก๊กหน้าก. ตีหน้าขรึมหรือทำหน้าตายเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perfect. Hit him with the new look.เหมาะเลย เก๊กหน้าแข่งมันเลย Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
There they are. Game faces, Kato. Game faces.อยู่นั่นไง เก๊กหน้า เคโต้ เก๊กเหี้ยม The Green Hornet (2011)
Which is why I took the precaution... of putting some adult diapers in your glove compartment.ถึงได้เตรียมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไว้ให้นายไว้เก๊กหน้า เผื่อนายขี้แตก เยี่ยวแตกขึ้นมา Furious 7 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๊กหน้า[v. exp.] (kek nā) EN: be pretentious; be ostentatious   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top