Search result for

หินแกรนิต

(21 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หินแกรนิต-, *หินแกรนิต*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graniteหินแกรนิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rapikivi graniteหินแกรนิตราพิคิวิ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
granitegranite, หินแกรนิต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
graniteหินแกรนิต, หินอัคนีชนิดหนึ่งประกอบด้วยแร่ควอรตซ์และเฟลด์สปาร์เป็นส่วนใหญ่ มีแร่อื่น ๆ  เช่น แร่ไมกา ปนอยู่ด้วย ผลึกของแร่แต่ละชนิดเกาะก่ายกัน มีลักษณะเป็นดอก ๆ ประปราย และมีเนื้อหยาบ เปลือกโลกประกอบด้วยหินชนิดนี้เป็นส่วนใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
granite-gneissหินแกรนิตไนส์, หินแปรชนิดหนึ่งซึ่งแปรสภาพมาจากหินแกรนิต  มีลักษณะการเรียงตัวของแร่ขนานกันเป็นทางแบบหินไนส์ ใช้ทำครกหิน ตุ๊กตาหิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's nothing beneath this cement but granite.ข้างใต้นี้มีแต่หินแกรนิต Greatness Achieved (2008)
You murdered the Vicar of Christ.ทั้งหมดที่มีหินแกรนิต และเป็นมุมฉากรูปร่าง. Angels & Demons (2009)
Bada-cha. I kid the geologists, of course but it's only because I have no respect for the field.ชายคนเดียวที่มีความสุข เมื่อได้รับคำชมผลงานจากหินแกรนิต ไม่ ผมล้อนักธรณีวิทยาเล่นแหงล่ะ The Pants Alternative (2010)
New tiles in the bathrooms and kitchens, granite countertops, new appliances- all top of the line.ทำใหม่ทั้งหมด ปูกระเบื้องใหม่ในห้องน้ำและห้องครัว เคาน์เตอร์หินแกรนิต เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ ทั้งหมดใช้ของคุณภาพสูง Caballo sin Nombre (2010)
You're 30 tons of granite And every...เจ้าคือหินแกรนิต 30 ตัน และทุก.. Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
You know, most of these older banks are made of granite or limestone for longevity.รู้มั้ย ธนาคารเก่าๆ พวกนี้ ส่วนใหญ่สร้างจากหินแกรนิต หรือหินปูนเพื่อความทนทาน Hit (2012)
Oh no, I'm talking granite and ropes.ไม่ใช่ ผมพูดถึงหินแกรนิตกับเชือกน่ะ (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)
Okay? My building will alter the water table and squeeze granite.อาคารของฉันจะเปลี่ยนแปลงตารางน้ำและบีบหินแกรนิต Locke (2013)
Central air and heat, Italian marble floors, granite countertops.กลางอากาศและความร้อน พื้นหินอ่อนอิตาลี, เคาน์เตอร์หินแกรนิต The Little Rascals Save the Day (2014)
Now, I know you're no geologist... probably couldn't tell granite from feldspar... but I hear you really know your way around a mass spectrometer, Pat.ตอนนี้ฉันรู้ว่าคุณไม่มีนักธรณีวิทยา อาจจะไม่สามารถบอก ได้จากหินแกรนิตเฟลด์สปาร์ แต่ผมได้ยินคุณจริงๆรู้ทางของคุณ The Clean Room (2014)
In the House of Cards pitch, they called it that because... it's these immense blocks of granite.มันเรียกว่าพิทช์บ้านไพ่ เพราะมันคือหินแกรนิตก้อนมหึมา Meru (2015)
Because Rosemead sits on a giant slab of granite, And that's exactly where you Want to be when an earthquake strikes.เราอยู่ในบล็อกของหินแกรนิต, มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเกิดแผ่นดินไหว San Andreas Quake (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินแกรนิต[n.] (hin kraēnit) EN: granite   FR: granite [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
granite[N] หินแกรนิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
granite(แกรน'นิท) n. หินแกรนนิต ่,สิ่งที่มีความแข็ง ความคงทนและความแน่นเหมือนหินแกรนิต., See also: granitic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
granite(n) หินสีเทา,หินแกรนิต,หินอัคนี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top