ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

We ( W IY1) are ( AA1 R) close ( K L OW1 S) to ( T UW1) an ( AE1 N) offensive ( AH0 F EH1 N S IH0 V) that ( DH AE1 T) will ( W IH1 L) shake ( SH EY1 K) the ( DH AH0) planet ( P L AE1 N AH0 T), yet ( Y EH1 T) we ( W IY1) are ( AA1 R) continually ( K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 L IY0) delayed ( D IH0 L EY1 D) because ( B IH0 K AO1 Z) you ( Y UW1) cannot ( K AE1 N AA0 T) outwit ( AW1 T W IH2 T) a ( AH0) simpleton with ( W IH1 DH) a ( AH0) shield ( SH IY1 L D)!

 


  

 
We
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
close
 • ใกล้[Lex2]
 • จบ[Lex2]
 • ทำให้จบ[Lex2]
 • ที่คล้ายกัน: ที่แตกต่างกันน้อยมาก [Lex2]
 • ที่มีความใกล้ชิดกัน[Lex2]
 • ปิด[Lex2]
 • (โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด [Hope]
 • (adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ [Nontri]
 • (n) การปิด,การจบ,การยุติ,การสิ้นสุด,การเลิก,การลงเอย [Nontri]
 • (vt) ปิด,จบ,อวสาน,สิ้น,เลิก,ยุติ,ลงเอย [Nontri]
 • /K L OW1 S/ [CMU]
 • /K L OW1 Z/ [CMU]
 • (n) /kl'ɒus/ [OALD]
 • (v) /kl'ɒuz/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
an
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
 • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
 • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
 • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
 • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
 • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
 • abbr. Anglo- Norman [Hope]
 • /AE1 N/ [CMU]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /æn/ [OALD]
 • (dt) /ən/ [OALD]
  [a]
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
offensive
 • ซึ่งทำให้ไม่พอใจ: ที่ทำให้ขุ่นเคือง [Lex2]
 • น่ารังเกียจ: ที่ไม่พึงปรารถนา, น่าสะอิดสะเอียน [Lex2]
 • ก้าวร้าว[Lex2]
 • ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี[Lex2]
 • การโจมตี[Lex2]
 • (อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด. ###SW. offensiveness n. [Hope]
 • (adj) ซึ่งรุกราน,ก้าวร้าว,น่ารังเกียจ [Nontri]
 • (n) การรุกราน,การบุกรุก,การล่วงละเมิด [Nontri]
 • /AH0 F EH1 N S IH0 V/ [CMU]
 • (n) /'əf'ɛnsɪv/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
shake
 • เขย่า: สั่น, สั่นสะเทือน, หวั่นไหว, สะเทือนใจ [Lex2]
 • เขย่า: สั่น, โยก, ทำให้สั่น [Lex2]
 • ทำให้ตกใจและสะเทือนใจ: ทำให้ว้าวุ่นใจ, ไม่มั่นคง [Lex2]
 • การเขย่า: การสั่น, การโยก, การทำให้ตัวสั่น [Lex2]
 • (เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั [Hope]
 • (vt) โยก,เขย่า,ไหว,ทำให้สั่นสะเทือน,ขจัด [Nontri]
 • /SH EY1 K/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɛɪk/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
planet
 • โลก: ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ [Lex2]
 • |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์ [LongdoDE]
 • (แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์ [Hope]
 • (n) ดาวเคราะห์ [Nontri]
 • /P L AE1 N AH0 T/ [CMU]
 • (n) /pl'ænɪt/ [OALD]
yet
 • ตราบจนกระทั่งบัดนี้[Lex2]
 • ขณะนี้: เดี๋ยวนี้, บัดนี้ [Lex2]
 • ยัง: ยังคง, ยิ่งกว่านั้น [Lex2]
 • ถึงอย่างนั้น: อย่างไรก็ตาม [Lex2]
 • (เยท) adv. ยัง,ยังคง,กระนั้น,เช่นเดิม,ซ้ำ,เดี๋ยวนี้,ไม่ชักช้า,แล้ว,เรียบร้อย,นอกจากนั้น,นอกไปกว่านี้,อย่างก็ตาม conj. แม้กระนั้น,กระนั้น [Hope]
 • (adv) ยัง,เดี๋ยวนี้,กระนั้น,แล้ว,เรียบร้อย,อย่างไรก็ตาม [Nontri]
 • (con) ถึงกระนั้นก็ดี,จนกระทั่งบัดนี้,แม้กระนั้น [Nontri]
 • /Y EH1 T/ [CMU]
 • (a) /jɛt/ [OALD]
continually
 • เป็นประจำ[Lex2]
 • อย่างต่อเนื่อง[Lex2]
 • (คันทิน'นิวอัลลี) adv. ไม่ขาดสาย,ไม่หยุด,ต่อเนื่อง [Hope]
 • /K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 L IY0/ [CMU]
 • /K AH0 N T IH1 N Y UW0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /k'ənt'ɪnjuəʳliː/ [OALD]
delayed
 • /D IH0 L EY1 D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪl'ɛɪd/ [OALD]
  [delay]
 • ความชักช้า: ความยืดยาด, การหน่วงเหนี่ยว, การเถลไถล, การเสียเวลา [Lex2]
 • ทำให้ล่าช้า: ทำให้ช้า, ทำให้หยุดยั้ง, ทำให้เสียเวลา, เลื่อน [Lex2]
 • ล่าช้า: หยุดยั้ง, ยืดเวลา, เลื่อนเวลา, ถ่วงเวลา [Lex2]
 • (ดิเล') {delayed,delaying,delays} v.,n. (การ) เลื่อน,ผลัด,ทำให้ถ่วงเวลา,ถ่วงเวลา,เสียเวลา ###S. defer [Hope]
 • (n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา [Nontri]
 • (vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน [Nontri]
 • /D IH0 L EY1/ [CMU]
 • (v) /d'ɪl'ɛɪ/ [OALD]
because
 • เพราะว่า: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • (บิคอซ') conj.,adv. เพราะ,เป็น,เพราะ,เพราะเหตุว่า -Conf. because of,that [Hope]
 • (con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า [Nontri]
 • /B IH0 K AO1 Z/ [CMU]
 • /B IH0 K AH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /b'ɪk'ɒz/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
cannot
 • (แคน'นอท) ดู (can not) [Hope]
 • /K AE1 N AA0 T/ [CMU]
 • /K AH0 N AA1 T/ [CMU]
 • (v) /k'ænət/ [OALD]
outwit
 • ชนะด้วยสติปัญญา[Lex2]
 • (เอาทฺ'วิท) vt. ชนะด้วยสติปัญญา,ต้ม,หลอกลวง,คิดได้ดีกว่า [Hope]
 • (vt) ฉลาดกว่า,คิดได้ดีกว่า [Nontri]
 • /AW1 T W IH2 T/ [CMU]
 • (v) /ˌautw'ɪt/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
simpleton
 • คนโง่: คนเซ่อ [Lex2]
 • (ซิม'พลิทัน) n. คนโง่,คนเง่า,คนเซ่อ ###S. foolish person [Hope]
 • (n) คนโข่ง,คนโง่,คนเซ่อ [Nontri]
 • (n) /s'ɪmpltən/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
shield
 • โล่: เกราะ, สิ่งป้องกัน [Lex2]
 • ป้องกัน[Lex2]
 • (ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน. ###SW. shielder n. -S... [Hope]
 • (n) เกราะ,โล่,กะบัง,ฝาครอบ,ตราประจำตระกูล [Nontri]
 • (vt) คุ้มครอง,ป้องกัน,กำบัง,ซ่อน,ปกป้อง [Nontri]
 • /SH IY1 L D/ [CMU]
 • (v) /ʃ'iːld/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top