ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Now that ( N AW1 DH AE1 T) Howard's ( HH AW1 ER0 D Z) getting ( G EH1 T IH0 NG) married ( M EH1 R IY0 D),

maybe ( M EY1 B IY0) he'll ( HH IY1 L) inflate ( IH0 N F L EY1 T) one ( W AH1 N) of ( AH1 V) his ( HH IH1 Z) old ( OW1 L D) girlfriends ( G ER1 L F R EH2 N D Z) for ( F AO1 R) you ( Y UW1).

 


  

 
Now that
 • เพราะว่า (ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น)[Lex2]
Howard's
 • /HH AW1 ER0 D Z/ [CMU]
getting
 • /G EH1 T IH0 NG/ [CMU]
 • /G IH1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /g'ɛtɪŋ/ [OALD]
  [get]
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛt/ [OALD]
married
 • แต่งงานแล้ว: มีครอบครัว, สมรสแล้ว [Lex2]
 • เกี่ยวกับการแต่งงาน: เกี่ยวกับการสมรส, เกี่ยวกับคนที่แต่งงานแล้ว [Lex2]
 • อุทิศตัวให้กับ: แต่งกับงาน [Lex2]
 • (แม'ริด) adj. แต่งงานแล้ว ###S. wedded [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน,แต่งงานแล้ว,สมรสแล้ว [Nontri]
 • /M EH1 R IY0 D/ [CMU]
 • (v) /m'ærɪd/ [OALD]
  [marry]
 • แต่งงาน: สมรส [Lex2]
 • ประกอบพิธีแต่งงาน: ทำพิธีสมรส [Lex2]
 • จับเข้าคู่กัน: เข้ากันได้ดี [Lex2]
 • (แม'รี) v. แต่งงาน,สมรส,ทำพิธีสมรส,ร่วมกันอย่างสนิทสนม, ###SW. marrier n. [Hope]
 • (vt) แต่งงาน,สมรส,เข้าพิธีวิวาห์ [Nontri]
 • /M EH1 R IY0/ [CMU]
 • (v) /m'æriː/ [OALD]
maybe
 • บางที: อาจจะ, เป็นไปได้ [Lex2]
 • (เม'บี) adv. บางที,อาจจะ,เป็นไปได้ [Hope]
 • (adv) อาจเป็นได้,บางที,อาจจะ [Nontri]
 • /M EY1 B IY0/ [CMU]
 • (a) /m'ɛɪbiː/ [OALD]
he'll
 • คำย่อของ he will หรือ he shall[Lex2]
 • (ฮีล) abbr. he will,he shall [Hope]
 • /HH IY1 L/ [CMU]
 • (v) /hiːl/ [OALD]
inflate
 • ทำให้พอง: สูบลม, ทำให้ขยายตัว, ทำให้เพิ่มขึ้น [Lex2]
 • พองตัว: เพิ่มขึ้น, พอง, พองลม, ป่อง, ขยาย [Lex2]
 • (อินเฟลท') vt.,vi. ขยาย,ทำให้พอง,ทำให้ลำพอง,ทำให้เงินเฟ้อ,ทำให้ราคาของสูงขึ้น,ขยายตัว,พองตัว,พองลม,สูงขึ้น. ###SW. inflatable adj. inflater,inflator n. ###S. expand [Hope]
 • (vi) พอง,เพิ่มขึ้น,ขยายตัว,สูงขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำให้พอง,ลอยตัว,ขยาย,ทำให้เงินเฟ้อ [Nontri]
 • /IH0 N F L EY1 T/ [CMU]
 • (v) /'ɪnfl'ɛɪt/ [OALD]
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /HH W AH1 N/ [CMU]
 • (n) /wʌn/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
old
 • แก่: ที่มีอายุมาก, ที่สูงอายุ, ชรา [Lex2]
 • เก่าแก่: แต่หนหลัง, โบราณ [Lex2]
 • ที่อยู่ในช่วงก่อน: ที่อยู่ในช่วงแรก, ที่อยู่ในอดีต [Lex2]
 • ที่มีประสบการณ์: ที่ช่ำชอง, ที่ชำนาญ [Lex2]
 • เก่า [LongdoEN]
 • (โอลดฺ) adj. แก่,เก่าแก่,ชรา,อายุมาก,เฒ่า,อดีต,คร่ำ,เดิม,โบราณ ###S. aged [Hope]
 • (adj) เก่า,ชรา,แก่,โบราณ,คร่ำครึ,อาวุโส [Nontri]
 • /OW1 L D/ [CMU]
 • (n) /'ɒuld/ [OALD]
girlfriends
 • /G ER1 L F R EH2 N D Z/ [CMU]
 • (n) /g'ɜːʳlfrɛndz/ [OALD]
  [girlfriend]
 • หญิงคนรัก: แฟนสาว, สาวคนรัก [Lex2]
 • /G ER1 L F R EH2 N D/ [CMU]
 • (n) /g'ɜːʳlfrɛnd/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top