ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voltmeter

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voltmeter-, *voltmeter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voltmeter(n) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voltmeterโวลต์มิเตอร์ [TU Subject Heading]
voltmeterโวลต์มิเตอร์, อุปกรณ์ที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伏特计[fú tè jì, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] voltmeter, #364,594 [Add to Longdo]
电压计[diàn yā jì, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] voltmeter, #543,293 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spannungsmesser { m }; Voltmeter { n } [ electr. ] | abstimmbares Voltmetervoltmeter | selective voltmeter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディジボル[deijiboru] (n) (abbr) digital voltmeter [Add to Longdo]
ボルタメーター;ボルトメーター[borutame-ta-; borutome-ta-] (n) voltameter; voltmeter [Add to Longdo]
電圧計[でんあつけい, den'atsukei] (n) voltmeter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voltmeter \Volt"me`ter\, n. [2d volt + -meter.] (elec.)
   An instrument for measuring in volts the differences of
   potential between different points of an electrical circuit.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voltmeter
   n 1: meter that measures the potential difference between two
      points

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Voltmeter /vɔltmeːtr/ 
  voltmeter

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top