ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pearls

P ER1 L Z   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pearls-, *pearls*, pearl
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pearlsไข่มุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A treasure like you, needs precious pearls to light up your face.สมบัติล้ำค่าแบบหนู... ต้องมีไข่มุกสวยๆไว้ช่วยให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง The Joy Luck Club (1993)
- How much do I owe you for those pearls of wisdom? - That one's on the house.ผมติดหนี้คุณเท่าไหร่แล้วนะ สำหรับหลักปรัชญาของคุณ ไอ้ที่คุณบอกที่บ้านด้วย Little Miss Sunshine (2006)
Pearls before swine?ไข่มุกในปากหมูป่า Hannibal Rising (2007)
Caribbean pearls are lovely. Do you like them?มุกแคริบเบียนนั้นสวยมากๆ คุณชอบมันหรอ? Eiga: Kurosagi (2008)
Legend told of their unique powers'... .. so strong the pearls will grant every wish.ตำนานได้กล่าวถึงพลังที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของพวกเขา ..มีพลังอำนาจที่ไข่มุกประทานให้ ทำให้ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา The Secret of Moonacre (2008)
These pearls belong's to no man...ไข่มุกไม่ได้ตกเป็นของใคร The Secret of Moonacre (2008)
Each desperate to claim the power of the pearls for himself....ต่างฝ่ายต่างคิดที่จะเอาพลังแห่งไข่มุก มาเป็นของตนเอง The Secret of Moonacre (2008)
These pearls stay with the De Noir clan forever!ไข่มุกยังคงอยู่กับพวก เดอ นัวร์ ไปตลอดกาล The Secret of Moonacre (2008)
WIth the power of these pearls I can claim the valley for myself.ด้วยพลังไข่มุกนี้ ฉันสามารถยึดหุบเขานี้เป็นของฉัน The Secret of Moonacre (2008)
These pearls belong's to no man they belong's to nature!ไข่มุกนี้ต้องไม่ตกเป็นของใคร มันเป็นสมบัติของธรรมชาติ The Secret of Moonacre (2008)
The moon pearls vanished that day and where to find them remain a secret.ไข่มุกพระจันทร์ อันตรธานหายไปในวันนั้น และจะตามหาได้ที่ไหน ยังคงเป็นความลับ The Secret of Moonacre (2008)
Peace will never be restored until the pearls are return to the sea and the families reunited!ความสงบสุขจะไม่กลับคืนมา จนกว่าไข่มุกได้หวนกลับคืนสู่ทะเล และครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pearlsCast not pearls before swine.
pearlsCast pearls before swine.
pearlsDo not cast pearls before swine.
pearlsHe who would search for pearls must dive deep.
pearlsHis great oration was like pearls before swine.
pearlsIt is like casting pearls before swine.
pearlsJapanese cultured pearls have come to monopolise as much as 60% of the world pearl market.
pearlsThe divers can gather pearls with no danger.
pearlsThe harvest of pearls was small.
pearlsThe lady wore a necklace of pearls.
pearlsThese pearls are genuine, not artificial.
pearlsThese pearls look real.

CMU English Pronouncing Dictionary
PEARLS P ER1 L Z
PEARLSTEIN P ER1 L S T AY2 N
PEARLSTEIN P ER1 L S T IY2 N
PEARLSTINE P ER1 L S T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pearls (v) pˈɜːʳlz (p @@1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珠宝[zhū bǎo, ㄓㄨ ㄅㄠˇ, / ] pearls; jewels; precious stones, #7,966 [Add to Longdo]
珠玉[zhū yù, ㄓㄨ ㄩˋ, ] pearls and jades; jewels; clever remark; beautiful writing; gems of wisdom; genius; outstanding person, #64,275 [Add to Longdo]
[yìng, ㄧㄥˋ, ] pearls or shells strung together [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
マダガスカルバタフライフィッシュ[, madagasukarubatafuraifisshu] (n) Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis); Madagascar butterflyfish; Indian Ocean chevron butterflyfish; pearlscale butterflyfish; pearly butterflyfish [Add to Longdo]
七宝[しっぽう, shippou] (n) (1) {Buddh} the 7 treasures (gold, silver, pearls, agate, crystal, coral, lapis lazuli); (n,adj-no) (2) (See 七宝焼き) cloisonne [Add to Longdo]
真円真珠[しんえんしんじゅ, shin'enshinju] (n) cultured pearls [Add to Longdo]
人工真珠[じんこうしんじゅ, jinkoushinju] (n) artificial pearls [Add to Longdo]
人造真珠[じんぞうしんじゅ, jinzoushinju] (n) artificial pearls [Add to Longdo]
豚に真珠[ぶたにしんじゅ, butanishinju] (exp) (cast) pearls before swine [Add to Longdo]
猫に小判[ねこにこばん, nekonikoban] (exp) (to cast) pearls before swine; really big waste of resources [Add to Longdo]
宝の持ち腐れ[たからのもちぐされ, takaranomochigusare] (n) pearls thrown before swine; unused possession; useless possession; waste of talent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top