ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clanking

K L AE1 NG K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clanking-, *clanking*, clank
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All that clanking metal and junk.งั้นผมจะต้องตกนรก เพราะผมทำผิดเอง Bridge to Terabithia (2007)
- They never last this long. - [ Clanking ]มันไม่เคยนานอย่างนี้ City of Ember (2008)
Be heard over a the clanking ofได้ยินเสียงคุยกันท่ามกลาง Voyage of Temptation (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLANKING K L AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clanking (v) klˈæŋkɪŋ (k l a1 ng k i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clank \Clank\, v. t. [imp. & p. p. {Clanked}; p. pr. & vb. n.
   {Clanking}.]
   To cause to sound with a clank; as, the prisoners clank their
   chains.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clanking
   adj 1: having a hard nonresonant metallic sound; "clanking
       chains"; "the clanking arms of the soldiers near him"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top