ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amiga

AH0 M IY1 G AH0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amiga-, *amiga*
Possible hiragana form: あみが
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี

CMU English Pronouncing Dictionary
AMIGA AH0 M IY1 G AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
がみがみ[, gamigami] (adv) (on-mim) nagging; griping [Add to Longdo]
たかなみ型護衛艦[たかなみがたごえいかん, takanamigatagoeikan] (n) Takanami class destroyer [Add to Longdo]
アミーガ[, ami-ga] (n) {comp} Amiga [Add to Longdo]
烏伝神道[うでんしんとう, udenshintou] (n) Uden Shinto (Shinto doctrines enunciated by Kamo no Norikiyo of Kamigamo Shrine) [Add to Longdo]
肩身が狭い[かたみがせまい, katamigasemai] (exp,adj-i) (See 肩身の狭い) feeling ashamed [Add to Longdo]
肩身が広い[かたみがひろい, katamigahiroi] (exp) (ant [Add to Longdo]
恨みがましい[うらみがましい, uramigamashii] (adj-i) reproachful; resentful; spiteful [Add to Longdo]
止み難い[やみがたい, yamigatai] (adj-i) irresistible [Add to Longdo]
死んで花実がなるものか[しんではなみがなるものか, shindehanamiganarumonoka] (exp) (obsc) once you're dead, that's it [Add to Longdo]
死んで花実が咲くものか[しんではなみがさくものか, shindehanamigasakumonoka] (exp) once you're dead, that's it [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アミーガ[あみーが, ami-ga] Amiga [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 Amiga
  n
 
   A series of personal computer models originally sold by Commodore, based on
   680x0 processors, custom support chips and an operating system that
   combined some of the best features of Macintosh and Unix with compatibility
   with neither.
 
   The Amiga was released just as the personal computing world standardized on
   IBM-PC clones. This prevented it from gaining serious market share, despite
   the fact that the first Amigas had a substantial technological lead on the
   IBM XTs of the time. Instead, it acquired a small but zealous population of
   enthusiastic hackers who dreamt of one day unseating the clones (see {Amiga
   Persecution Complex}). The traits of this culture are both spoofed and
   illuminated in The BLAZE Humor Viewer. The strength of the Amiga platform
   seeded a small industry of companies building software and hardware for the
   platform, especially in graphics and video applications (see {video
   toaster}).
 
   Due to spectacular mismanagement, Commodore did hardly any R&D, allowing
   the competition to close Amiga's technological lead. After Commodore went
   bankrupt in 1994 the technology passed through several hands, none of whom
   did much with it. However, the Amiga is still being produced in Europe
   under license and has a substantial number of fans, which will probably
   extend the platform's life considerably.
 

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 amiga
  friend

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 amiga
  friend(amikino)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top