ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-soothed-

S UW1 DH D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: soothed, *soothed*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, did somebody say something about soothed tummies and souls?โอ้ ใครพูดอะไรเกี่ยวกับ อิ่มท้องอิ่มใจอะไรนะ? Chuck Versus the Final Exam (2010)
He soothed the wounds of the poor little blue-eyed orphan.เยียวยาบาดแผลของเด็กกำพร้า ดวงตาสีฟ้าที่น่าสงสาร Spectre (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soothedThe nurse soothed the crying child.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOOTHED S UW1 DH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soothed (v) sˈuːðd (s uu1 dh d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soothe \Soothe\ (s[=oo][th]), v. t. [imp. & p. p. {Soothed}; p.
   pr. & vb. n. {Soothing}.] [Originally, to assent to as true;
   OE. so[eth]ien to verify, AS. ges[=o][eth]ian to prove the
   truth of, to bear witness. See {Sooth}, a.]
   1. To assent to as true. [Obs.] --Testament of Love.
    [1913 Webster]
 
   2. To assent to; to comply with; to gratify; to humor by
    compliance; to please with blandishments or soft words; to
    flatter.
    [1913 Webster]
 
       Good, my lord, soothe him, let him take the fellow.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I've tried the force of every reason on him,
       Soothed and caressed, been angry, soothed again.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To assuage; to mollify; to calm; to comfort; as, to soothe
    a crying child; to soothe one's sorrows.
    [1913 Webster]
 
       Music hath charms to soothe the savage breast,
       To soften rocks, or bend a knotted oak. --Congreve.
    [1913 Webster]
 
       Though the sound of Fame
       May for a moment soothe, it can not slake
       The fever of vain longing.      --Byron.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To soften; assuage; allay; compose; mollify;
     tranquilize; pacify; mitigate.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top