ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-afrikaner-

AE2 F R AH0 K AA1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: afrikaner, *afrikaner*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I thought you Afrikaner cops knew better than that.นึกว่าพวกตำรวจแอฟริกันจะรู้ดีกว่านั้น Faith Like Potatoes (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFRIKANER AE2 F R AH0 K AA1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Afrikaner (n) ˌæfrɪkˈaːnər (a2 f r i k aa1 n @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Afrikanerkuckuck { m } [ ornith. ]African Cuckoo [Add to Longdo]
Afrikaner { m }; Afrikanerin { f } | Afrikaner { pl }; Afrikanerinnen { pl }African | Africans [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Afrikaner
   adj 1: belonging or relating to white people of South Africa
       whose ancestors were Dutch or to their language; "an
       Afrikaans couple"; "Afrikaner support" [syn: {Afrikaans},
       {Afrikaner}]
   n 1: a white native of Cape Province who is a descendant of
      Dutch settlers and who speaks Afrikaans [syn: {Afrikaner},
      {Afrikander}, {Boer}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 afrikaner
  African

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top