ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

閉鎖的

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -閉鎖的-, *閉鎖的*
Japanese-English: EDICT Dictionary
閉鎖的[へいさてき, heisateki] (adj-na) (See 開放的) insular; closed; unsociable; exclusive [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Criticisms that Japan's market is closed are just sour grapes.日本の市場が閉鎖的だという非難は、負け惜しみにすぎません。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So it will remain a closed system, fully autonomous?[JA] だから閉鎖的なシステムのままに しています 完全匿名なの? Super (2012)
Ms. Shaw may be violent and uncommunicative, but she is never tardy.[JA] ショーさんは狂暴で 閉鎖的だ でも 遅刻はしない Mors Praematura (2013)
I'd say this guy is in an exclusive relationship with his work.[JA] 此奴は閉鎖的な関係といってもいい 仕事で Prophets (2014)
Well, maybe we've been closed-minded, then.[JA] 閉鎖的だったんだ Fountain of Youth (2014)
I'm too structured. I'm completely closed off.[JA] 私は柔軟性がなさすぎて、完璧に閉鎖的なの。 When Harry Met Sally... (1989)
She's a very closed-off kid.[JA] とても閉鎖的な子 なんだ Byzantium (2012)
State controlled with a closed security system, which explains our little pit stop.[JA] 国営の閉鎖的な安全保障制度 そしてそれは一時停車を明確にしてる Asylum (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top