ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

海水浴場

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -海水浴場-, *海水浴場*
Japanese-English: EDICT Dictionary
海水浴場[かいすいよくじょう, kaisuiyokujou] (n) swimming area (in the ocean); swimming beach; seawater baths; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Does this bus go to the beach?このバスは海水浴場に行きますか。
The beaches in Shonan are very crowded on Sunday.湘南の海水浴場は日曜日にはとても混む。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He escaped and went on a rampage in his old watering hole.[JA] 彼は逃げて 故郷の海水浴場で 大暴れしました Monsters vs. Aliens (2009)
Beaches Burgers behind enemy lines.[JA] 海水浴場は敵の後方にある Battle Los Angeles (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
海水浴場[かいすいよくじょう, kaisuiyokujou] Badestrand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top