ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

无论在地面壕沟内 还是在万 [...] 万年轻战士死于无止境的搏斗

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -无论在地面壕沟内 还是在万 [...] 万年轻战士死于无止境的搏斗-, *无论在地面壕沟内 还是在万 [...] 万年轻战士死于无止境的搏斗*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight.[CN] 无论在地面壕沟内 还是在万里之上的空中 都有数百万年轻战士死于无止境的搏斗 Flyboys (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

无论 (wú lùn) (zài)地面 (dì miàn)壕沟 (háo gōu) (nèi) 还是 (hái shì) (zài)万里 (Wàn Lǐ)之上 (zhī shàng) (de)空中 (kōng zhōng) (dōu) (yǒu)数百万 (shù bǎi wàn)年轻 (nián qīng)战士 (zhàn shì) () ()无止境 () (de)搏斗 (bó dòu)

 


  

 
无论
 • (wú lùn, ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ) no matter what or how; regardless of whether... [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
地面
 • (じめん) (n,adj-no) ground; earth's surface; (P) [EDICT]
 • (dì miàn, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ) floor; ground; surface [CE-DICT]
壕沟
 • (háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ) trench; moat [CE-DICT]
 • (ない) (suf) inside; within [EDICT]
 • (うち) (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [EDICT]
 • (nèi, ㄋㄟˋ) inside; inner; internal; within; interior [CE-DICT]
还是
 • (hái shì, ㄏㄞˊ ㄕˋ) or; still; nevertheless [CE-DICT]
万里
 • (ばんり) (n) thousands of miles; (P) [EDICT]
 • (Wàn Lǐ, ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ) Wan Li (1916-), PRC politician [CE-DICT]
之上
 • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
空中
 • (くうちゅう) (n) sky; air; (P) [EDICT]
 • (kōng zhōng, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ) in the sky; in the air [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT]
数百万
 • (shù bǎi wàn, ㄕㄨˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ) several million [CE-DICT]
年轻
 • (nián qīng, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ) young [CE-DICT]
战士
 • (zhàn shì, ㄓㄢˋ ㄕˋ) fighter; soldier; warrior [CE-DICT]
 • (し) (n,n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P) [EDICT]
 • (sǐ, ㄙˇ) to die; impassable; uncrossable; inflexible; rigid; extremely [CE-DICT]
 • (Yú, ㄩˊ) surname Yu [CE-DICT]
 • (yú, ㄩˊ) in; at; to; from; by; than; out of [CE-DICT]
搏斗
 • (bó dòu, ㄅㄛˊ ㄉㄡˋ) to wrestle; to fight; to struggle [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top