ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

摂理

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -摂理-, *摂理*
Japanese-English: EDICT Dictionary
摂理[せつり, setsuri] (n,vs,adj-no) (divine) providence; dispensation; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"also known as the Wesenrein,[JA] "自然の摂理に従う凶獣との" The Grimm Who Stole Christmas (2014)
The secundum naturae ordinem wesen.[JA] 自然の摂理に従う凶獣です The Grimm Who Stole Christmas (2014)
The primal forces of nature are telling me I have to take a piss.[JA] 自然摂理が ションベンしろと言ってる Synchronicity (2015)
This must be nature's way of correcting the anomaly.[JA] 自然摂理の修正行為に違いない Synchronicity (2015)
The Secundum Naturae Ordinem Wesen.[JA] 自然の摂理に従う凶獣です Chupacabra (2014)
- MOST LIKELY IT'S THE SECUNDUM NATURAE ORDER NAM WESEN.[JA] 自然の摂理に従う凶獣です それは... Highway of Tears (2014)
- Secundum naturae ordinem wesen.[JA] 自然の摂理に従う凶獣 Wesenrein (2015)
Barry, there's a natural order to things.[JA] 自然の摂理というものがある Fast Enough (2015)
The inevitability.[JA] 自然の摂理 Avengers: Age of Ultron (2015)
Secundum naturae ordinem wesen?[JA] "自然の摂理に従う凶獣"か? The Grimm Who Stole Christmas (2014)
We are messing with the primal forces of nature here.[JA] 自然摂理への挑戦だぞ Synchronicity (2015)
Nature has an order.[JA] 自然の摂理 Godzilla (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
摂理[せつり, setsuri] Vorsehung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top