ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

批准

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -批准-, *批准*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
批准[pī zhǔn, ㄆㄧ ㄓㄨㄣˇ, ] to approve; to ratify, #1,882 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
批准[ひじゅん, hijun] (n,vs) ratification; ratify; (P) [Add to Longdo]
批准[ひじゅんしょ, hijunsho] (n) instrument of ratification [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As long as mother agrees, go.[CN] 妈妈批准你就去吧! A Mother Should Be Loved (1934)
I have my leave and I'm going to spend it in Paris, for the first time[CN] 我的请假被批准了 这将是我第一次到巴黎度假 Le Silence de la Mer (1949)
So it is time to ratify our arrangement.[JA] 条約を批准しに来た Other Lives (2015)
"The Seeing Eye" and "Kitchen Satire": No renewal of license![CN] 《观察眼》和《厨房讽刺作品》,不再批准许可 Baltic Deputy (1937)
Will the Southern states resume their former position in the Union speedily enough to enable us to block ratification to this here[JA] 南部が連邦に迅速に復帰すれば 修正第13条を批准せずにすむかね Lincoln (2012)
Don't you approve?[CN] 你不批准吗? The Best Years of Our Lives (1946)
Sanctify this thy servant, our royal Prince John.[CN] 你批准你的仆人 我们高贵的约翰王子 The Adventures of Robin Hood (1938)
Arkansas, too, most likely. It'll be ratified.[JA] アーカンサスもおそらく批准する Lincoln (2012)
I'd like to ask your permission to have Mr. McNeal of the Chicago Times... address the board.[CN] 我请你们批准芝加哥时报的麦克尼尔先生... 参加这个听证会 Call Northside 777 (1948)
Surrender won't be thought of.[JA] 復帰すれば修正条項を 批准しなくていいと Lincoln (2012)
We've ratified the law...[JA] 我々は 法律を批准しました... The National Anthem (2011)
The Northern states will ratify, most of them.[JA] 北部の州はみな批准するし Lincoln (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
批准[ひじゅん, hijun] ratifizieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top