ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

库页岛

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -库页岛-, *库页岛*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
库页岛[Kù yè dǎo, ㄎㄨˋ ㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] Kuril Islands (chain between Kamchatka and Hokkaido), #93,820 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If Skinner's headings are correct we will pass through the treacherous Straits of Tartary and enter the Amur River, which empties out into the frozen lakes of Mongolia, virtually inaccessible to outsiders.[CN] 如果Skinner所指的航向没错 我们将会通过变幻莫测的Tartary海峡 ( Tartary海峡: 地处太平洋西北 位于库页岛与西伯利亚大陆之间 ) The League of Extraordinary Gentlemen (2003)
It's two zones on the southern end. Then you have your bailout.[CN] 不行 我告诉过你了 库页岛上不能有 Chapter 45 (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

库页岛 (Kù yè dǎo)

 


  

 
库页岛
  • (Kù yè dǎo, ㄎㄨˋ ㄧㄝˋ ㄉㄠˇ) Kuril Islands (chain between Kamchatka and Hokkaido) [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top