ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

コリー

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -コリー-, *コリー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
コリー[, kori-] (n) collie; (P) [Add to Longdo]
コリー[, kori-da] (n) corrida (spa [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The broccoli is either costly or of poor quality.そこのブロッコリーは高価であるか品質が悪いかのどちらかだ。
We keep a collie as a pet.我が家でコリーをペットとして飼っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coleen. Hello?[JA] コリーン もしもし? Life as a House (2001)
Her name is Coreen.[JA] 彼女の名前はコリー Blood Price (2007)
I had a broccoli and asparagus casserole planned for you and me, right there in front of the TV, and we're not going to be able to do that either, 'cause I got to go in to work.[JA] ブロッコリーとアスパラガスの キャセロールがあるし 2人でTV観戦しようと思ってたんだけど ちょっと難しくなったんだ How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Coreen, I understand...[JA] コリーン 理解が... Blood Price (2007)
Come on, Mike. You know, Coreen ran a dozen databases... came up with nothing on this guy.[JA] ねえ マイク コリーンが調べてみたけど... Love Hurts (2007)
- Melancholy Baby's mouth.[JA] - メランコリー・ベイビーのマウス! When Harry Met Sally... (1989)
I appreciate your concern, Coreen, but I'd appreciate you shutting up more.[JA] お気遣いどうも コリーン けど黙っててもらえたら助かるわ Love Hurts (2007)
We got the Halibut Calabrese, got the Halibut Olympian.[JA] オヒョウのブロッコリー添え... このオリンピア風って何だろう? Insomnia (2002)
- Right now.[JA] 「今からさ」 「コリー The Departed (2006)
My name is Coreen Fennel.[JA] 私はコリーン・フェンネル Blood Price (2007)
Coleen![JA] コリー Life as a House (2001)
I know about you, Collie.[JA] 「オレが知ってるだけだ、コリー The Departed (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top