ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

woke

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woke-, *woke*
Possible hiragana form: をけ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
woke(adj, slang) ตื่นตัวกับเรื่องข้อมูลหรือประเด็นปัญหาทางสังคม เช่น การเหยียดผิว, ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม โดยอาจจะมีหรือไม่มีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woke(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ wake, See also: ตื่น
woken(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ wake, See also: ถูกปลุกให้ตื่น
woken(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ wake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woke(โวค) vi., vt. กริยาช่อง 2 องwake
woken(โว'เคิน) vi., vt. กริยาช่อง 3 ของ wake
awoke(อะโวค') v. อดีตกาลของ awake

English-Thai: Nontri Dictionary
woke(vt pt และ pp ของ) wake
awoke(vt pt ของ) awake

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wokeA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
wokeA loud knocking at the door woke him up.
wokeA noise woke her up.
wokeHardly had he woke up when he remembered the embarrassing incident of the previous night.
wokeHas the baby woken up?
wokeHe seemed to have just woken up from a dream.
wokeHe wanted to be woken up early by his wife.
wokeHe woke up of himself.
wokeHe woke up to find himself lying on a bench in the park.
wokeHe woke up to find himself lying on a park bench.
wokeI'd just woken up and was still drowsy.
wokeIt's Saturday. You need not have woken me up.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
woke
woken

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woke
woken

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Woke

imp. & p. p. Wake. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp, v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
まなじりを決して;眦を決して[まなじりをけっして, manajiriwokesshite] (exp) with one's eyes flashing [Add to Longdo]
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp, v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors [Add to Longdo]
意を決する[いをけっする, iwokessuru] (exp, vs-s) to resolve; to ready (oneself) [Add to Longdo]
最新の技術を結集した[さいしんのぎじゅつをけっしゅうした, saishinnogijutsuwokesshuushita] (n) { comp } state-of-the-art [Add to Longdo]
姿を消す[すがたをけす, sugatawokesu] (exp, v5s) to disappear [Add to Longdo]
席を蹴る[せきをける, sekiwokeru] (exp, v5r) to stomp out (of a room, etc.); to storm out [Add to Longdo]
末席を汚す[まっせきをけがす;ばっせきをけがす, massekiwokegasu ; bassekiwokegasu] (exp, v5s) (hum) to attend a meeting; to have the honor of being present at a meeting; to soil the lowest seat by one's presence [Add to Longdo]
名を汚す[なをけがす, nawokegasu] (exp, v5s) to shame the name (of); to blot the reputation (of) [Add to Longdo]
名声を汚す[めいせいをけがす, meiseiwokegasu] (exp, v5s) to defile one's reputation; to besmirch one's name [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最新の技術を結集した[さいしんのぎじゅつをけっしゅうした, saishinnogijutsuwokesshuushita] state-of-the-art [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top