ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*phonetic alphabet*

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: phonetic alphabet, -phonetic alphabet-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phonetic alphabet[N] สัทอักษร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phonetic alphabetสัทอักษร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
International Phonetic Alphabet (I.P.A.)สัทอักษรสากล (ไอพีเอ) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
I.P.A. (International Phonetic Alphabet)ไอพีเอ (สัทอักษรสากล) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phonetic alphabetสัทอักษร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
phonetic alphabet (n ) อักษรสะกดคำ(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น
phonetic alphabet (n ) คำสะกดอักษร(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
International Phonetic Alphabet.สัทอักษรสากล The Silencer (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัทอักษร[N] phonetic alphabet, Example: คนที่ศึกษาวิชาว่าด้วยเรื่องเสียงจำเป็นที่จะต้องรู้สัทอักษร, Count unit: ตัว, Thai definition: สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนเสียงในวิชาสัทศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัทอักษรสากล[n. exp.] (sat aksøn sākon) EN: International Phonetic Alphabet (IPA)   
สัทอักษร[n.] (sattha-aksøn) EN: phonetic alphabet   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼音文字[pīn yīn wén zì, ㄆㄧㄣ ㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ, ] phonetic alphabet; alphabetic writing system, #86,050 [Add to Longdo]
国际音标[guó jì yīn biāo, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄧㄣ ㄅㄧㄠ, / ] international phonetic alphabet, #128,650 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchstabieralphabet {n}phonetic alphabet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
表音字母[ひょうおんじぼ, hyouonjibo] (n) phonetic alphabet [Add to Longdo]
万国国際音標文字[ばんこくこくさいおんぴょうもじ, bankokukokusaionpyoumoji] (n) International Phonetic Alphabet; IPA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phonetic alphabet
   n 1: an alphabet of characters intended to represent specific
      sounds of speech [syn: {phonetic alphabet}, {sound
      alphabet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top