ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zambians

Z AE1 M B IY0 AH0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zambians-, *zambians*, zambian
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zambians มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zambians*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Zambianศิลปะแซมเบีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, if it isn't Mandela's little policeman and the manic Zambian in a conversation about psychiatry.นั่นตำรวจของแมนเดล่า คุยกับชาวเซมเบียบ้าๆ เรื่องจิตแพทย์กันอยู่เหรอ Faith Like Potatoes (2006)
Do you want to find the Zambian cricket of good fortune or not? [ thud ] Ow!อยากจะหาจั๊กจั่นแห่ง ความโชคดีไหม ฉันว่าขาฉันหมดโชคไปตั้ง สองชั่วโมงแล้ว ตั้งใจ Fae-ge Against the Machine (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZAMBIAN Z AE1 M B IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Zambian (n) zˈæmbɪəʳn (z a1 m b i@ n)
Zambians (n) zˈæmbɪəʳnz (z a1 m b i@ n z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top