ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

understandings

AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG Z   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -understandings-, *understandings*, understanding
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The love relationship without enough understandings can't even pass the crossroads of lifeสัมพันธภาพแห่งความรักถึงมันจะเข้าใจได้ยาก และแม้ว่าจะใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อทำความเข้าใจกับมัน Go Go G-Boys (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERSTANDINGS AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
understandings (n) ˌʌndəstˈændɪŋz (uh2 n d @ s t a1 n d i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top