ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sundeck

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sundeck-, *sundeck*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sundeck มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sundeck*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Officials have confirmed gunfire on the sundeck.เจ้าหน้าที่ยืนยัน เสียงปืนบนดาดฟ้า Crank (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากเรือ[N] deck, See also: sundeck, Syn. ดาดฟ้าเรือ
ปากเรือ[N] deck, See also: sundeck, Syn. ดาดฟ้าเรือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top